Du er her

Aktiv i eget liv

Tilbud til denne pasientgruppen opphører hos oss fra 2018 da ny avtale ikke gjelder for denne pasientgruppen hos oss.

Målgruppen er personer i arbeidsfør alder, med lett til moderat angst/ depresjon, tilbakevendende depressive perioder og tilpassningsforstyrrelser på grunn av livshendelser, - i stabil fase i livet. Tilbudet deles inn i to perioder. Første periode er på 2,5 uke og andre periode er på 1,5 uke. I mellomperioden hjemme, skal det arbeides med konkrete mål og planer, som evalueres i andre periode.

Målet med oppholdet er å styrke egne ressurser og tankesett.

 • gjenvinne best mulig fysisk og psykisk funksjon
 • økt innsikt i egne tanker og vanemønster, for å styrke egne ressurser
 • holde på jobb, eller komme ut i arbeid igjen
 • bli bevisst egne valg
 • motivasjon for å ha en mer aktiv hverdag
 • stimulere til mer fysisk aktivitet

Aktiviteter i oppholdet skjer både i gruppe og individuelt ved behov, og det fokuseres på uteaktiviteter selv om vi også  har en god del muligheter for aktiviteter innendørs. Noen av aktivitetene handler om:

 • trim og avspenning
 • bassengtrening
 • gruppeveiledning
 • kostveiledning
 • motivasjonsarbeid

Personell:

Sykepleier, hjelpepleier, vernepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, idrettspedagog, kokk og kjøkkenpersonell, renholdere og assistent. Alle pasienter får et kort møte med lege i løpet av oppholdet. Vi har også tilbud ved behov om kontakt med sosionom. For å øke trivselsfaktoren har vi miljøarbeidere som organiserer ulike aktiviteter ute og inne. Vi har også avtale med ulike spesialiser fra sykehus i Helse Midt-Norge som kontaktes ved behov.

Samarbeid med hjemkommune:

For at oppholdet skal ha en overføringsverdi for pasienten, vil Kurbadet ha samarbeid med hjemkommunen. Det tverrfaglige teamet kan, ved behov, ta kontakt med hjemkommunen for å tilrettelegge for videre tiltak i hjemmemiljøet. Samhandling kan eventuelt stadfestes i en individuelle plan dersom det er et aktuelt tiltak for personen.

Norske Kvinners Sanitetsforening

Meråker kurbad eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement. 

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.18.20_1.png

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norges nettsted formidler nyheter og fakta og helsetjenesten fra våre fem helseforetak i Midt-Norge og fra administrasjonen i Helse Midt-Norge.

logo-helse-midt-norge.gif

Ideelt Nettverk

NKS Kløverinstitusjoner er medlem av Ideelt Nettverk og direktør Mette Kalve er for tiden koordinator av nettverket.

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.05.46_2_0_0.png

Spekter

Spekter skal bidra til suksess for våre medlemmer. Vårt engasjement tar utgangspunkt i en bærekraftig utvikling av velferdsstaten og et konkurransedyktig næringsliv.

spekter_logo_web.jpg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer