Du er her

Hvem skal komme til oss i 2018 og fremover

Vårt tilbud blir noe endret fra 2018.

​Dagtilbudet vårt er styrket, og blir doblet fra to til fire dager hver uke der vi skal ha to grupper ukentlig. Den ene gruppen planlegges med revmatikere og pasienter med brudd og slitasjeskader i skjelettet og vil bli samlet to dager i uken. Den andre gruppen planlegges med pasienter med hjerneslag og traumatiske hodeskader, som også samles to dager i uken. Sistnevnte pasientgruppe har ikke hatt dette tilbudet hos vårt dagtilbud før. Dagtilbudet har lokaler på Stjørdal i samme hus som DMS (Distrikts Medisinsk Senter).

Døgntilbudet fra 2018 er nå under planlegging.

Det vil bli endringer på gruppetilbudene. For revmatikere vil det blir flere gruppetilbud gjennom året enn det har vært før. Tilbudet skal tilsvare 10 døgnpasienter hele året. Gruppene planlegges som todelte opphold som ligner litt på strukturen som vi har før ny avtale trer i kraft. For pasienter med hjerneslag eller hodeskader, vil vi etablere et helt nytt tilbud. Tiludet skal tilsvare 5 døgnpasienter hele året. Grupper for disse skal også etableres med todelt opphold. For at vi skal få opp et godt gruppetilbud til denne pasientgruppen, er det viktig at befolkningen får vite om tilbudet slik at de som trenger det kan søke. Dette tilbudet blir i hovedsak til pasienter som har ervervet skade tidligere, og som derfor ikke kommer direkte overført fra sykehus. Vi har hatt habiliteringstilbud til ungdom/ unge voksne i forbindelse med sommerferien fra før. Dette tilbudet blir nå endret og utvidet en god del. Vi skal gi tilbud til flere pasienter med behov for habiliteringtjenester. Vi skal etablere tjenester til barn og unge under 18 år og til unge voksne mellom 18 og 30 år med ulike funksjonshemminger. Størrelsen på dette tilbudet skal tilsvare 3 døgnpasienter gjennom året. Vi kommer til å planlegge grupper sammensatt ut ifra alder og funksjonsheming. Vi holder nå på med planlegging av å bygge ut vår institusjon i Meråker for å sikre at det skal være enda bedre tilrettelagt for hjelpemidler og bedre egnet plass til ledsagere. Hovedvekt i dette tilbudet vil være å ha fokus på tilpassing av fysisk aktivitet, familie og utdanning.

To pasientgrupper på døgnplassene er uten et fastsatt gruppetilbud. Det er 1: pasienter som har brudd og slitasjeskader i skjelettet, og 2: pasienter som har komplekst sykdomsbilde og som har behov for rehabilitering etter sykehusopphold. Disse vil få tilpasset opphold der individuelle hensyn tas, og utformes for hver enkelt. Disse kan likevel få tilbud om å delta i noen av våre tilpassede gruppeaktiviteter på huset, dersom det er forenelig med sykdomsbildet. Tjenesten til de med brudd og slitasjeskader i skjelettet skal tilsvare 10 døgnplasser i året. Denne pasientgruppen kan også komme overført direkte fra sykehus. Tjenesten for pasienter med komplekst sykdomsbilde som kommer direkte fra sykehus har en størrelse som tilsvarer 2 døgnplasser i året.

Pasienter med post polio, primært lymfødem eller angst og depresjoner (tilbudet som heter aktiv i eget liv) er ikke med i den nye avtalen vår fra 2018. Tilbud til disse pasientene blir derfor avviklet. Vi har pr nå noen ledige plasser for pasienter i tilbudet "Aktiv i eget liv" i høst. Planlagte gruppeopphold for primært lymfødem er fylt opp ut året, og har ingen ledige plasser. Pasienter med post polio har ikke gruppeopphold, og vil derfor kunne bli individuelt behandlet om det er ledig kapasitet utover høsten. Pasienter med post polio vil kunne bli behandlet på andre institusjoner som skal gi tjenester til denne pasientgruppen fra 2018.

Dersom du har spørsmål, så ta kontakt på telefon eller e-post.

Vi vil gjerne gjøre avtaler med hjelpeapparatet, komme ut til kommuner der befolkningen bor for å gi informasjon om vårt tilbud. Vi kommer gjerne for orientering og samhandling. Vi har behov for å spre kunnskap om de tilbudene vi skal gi, slik at de som er prioritert skal ha mulighet for å søke og få tilbud om plass hos oss. Vi ønsker også samhandling med andre aktuelle aktører for å utforme gode tilbud som treffer godt.

Norske Kvinners Sanitetsforening

Meråker kurbad eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement. 

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.18.20_1.png

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norges nettsted formidler nyheter og fakta og helsetjenesten fra våre fem helseforetak i Midt-Norge og fra administrasjonen i Helse Midt-Norge.

logo-helse-midt-norge.gif

Spekter

Spekter skal bidra til suksess for våre medlemmer. Vårt engasjement tar utgangspunkt i en bærekraftig utvikling av velferdsstaten og et konkurransedyktig næringsliv.

spekter_logo_web.jpg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer