Du er her

Rehabiliteringstjenester i Meråker etter ny avtale med Helse Midt-Norge

Det har i løpet av våren vært gjennomført anbudskonkuranse om private rehabiliteringstjenester i denne helseregionen. Vi har deltatt i anbudet og jobbet for at vi fortsatt skal tilby våre tjenester til befolkningen. Helseregionen har endret noe på beskrivelser av diagnoseområder. Dette blandt annet for at diagnoseområder skal være sammenlignbare med de andre helseregionene. Noen tidligere diagnoseområder er endret og noe er ikke med i tilbud fra 2018. Det er nå offentliggjort opplysninger om hvilke tilbydere som skal gi tjenester på nettsiden helse-midt.no. Det er satt av 2 ukers karenstid (klagefrist). Deltagere i anbudskonkuransen kan legge inn klage på avgjørelsene innen denne karenstiden.

For vår del har vi fått presentert avtale fra 2018 om dette:

2 dagplasser og 10 døgnplasser; brudd og slitasjeskader i skjelettet

2 dagplasser og 10 døgnplasser; revmatiske og inflammatoriske sykdommer

3 dagplasser og 5 døgnplasser; hjerneslag og traumatiske hjerneskader

3 døgnplasser; barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpassse fysisk aktivitet, familie og utdanning

2 døgnplasser; komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling

Norske Kvinners Sanitetsforening

Meråker kurbad eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement. 

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.18.20_1.png

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norges nettsted formidler nyheter og fakta og helsetjenesten fra våre fem helseforetak i Midt-Norge og fra administrasjonen i Helse Midt-Norge.

logo-helse-midt-norge.gif

Spekter

Spekter skal bidra til suksess for våre medlemmer. Vårt engasjement tar utgangspunkt i en bærekraftig utvikling av velferdsstaten og et konkurransedyktig næringsliv.

spekter_logo_web.jpg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer