Du er her

Aktuelt

Vi har tilbud til dere som har hatt hjerneslag. Vi kjører grupper jevnt gjennom året, og har ledige plasser!

Om du har hatt hjerneslag for kort tid siden eller for flere år siden kan det være aktuelt å komme hit for rehabilitering. Mange kan ha behov for hjelp til å få tilbake noe av tapt funksjon også lenge etter et hjerneslag. Ta gjerne kontakt for en prat, eller du kan lese mer under fanen Opphold, og hjerneslag.

Ny avtale gjør at vi skal gi tilbud om habiliteringsopphold gjennom hele året.

Førstkommende opphold i uke 11, har frist for søknad innen 19. februar.

Videre utover våren er det to opphold: 4.-11. april og 22. mai-01. juni. To sommeropphold 25. juni- 6. juli og 6.-15. august. Høsten inneholder 4 opphold mot jula: 3.-14. september, 8.-12.oktober, 12.-23. november og 26.november-7. desember.

Vi ønsker å tilby grupper barn/ unge og unge voksne hjelp til å finne gode aktiviteter som kan bli et innhold i hverdagen. Det kan være aktuelt å finne gode tilrettelegginger og hjelpemidler for å komme frem til gode løsninger som fungerer sammen med familien.

For å komme frem til gode tiltak er vi avhengig av å ha dialog med foresatte i forkant av oppholdet Ledsager skal i hovedsak delta under oppholdet dersom det er barn som skal delta. Ingen egenandel å betale dersom pasienten er under 16 år. Ledsager betaler ikke for opphold, og ledsager er den som hjelper/ bistår pasienten under oppholdet her hos oss gjennom døgnet. Personell bistår der det er behov for det. Tilbudet gis til barn og unge som har fysisk eller psykisk utviklingshemming. Se også under fanen opphold, og punktet habilitering. Ta kontakt for en prat og informasjon.

Pasientrettigheter som opplæringspenger og annet. Se nettsiden: http://www.hbf.no/rettigheter-pa-sykehuset-og-i-helsevesenet/

Se eventuelt også på NAV sine hjemmesider: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Sykdom+i+familien

Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Du kan få innvilget aktivitetshjelpemidler til å drive aktivitet alene eller sammen med andre. Hvis du er yngre enn 26 år, kan du få dekket hele kostnaden, uten å måtte betale egenandel. For deg som er 26 år og eldre er reglene noe annerledes. Da må du betale en egenandel på ti prosent av kjøpesummen for hjelpemidlet. Egenandelen skal maksimalt utgjøre 4 000 kroner per hjelpemiddel.
Det er ingen egenandel ved spesialtilpasning av ordinært utstyr. Det er heller ingen egenandel ved reparasjon av utlånt aktivitetshjelpemiddel.
Aktivitetshjelpemidler blir lånt ut gjennom NAV Hjelpemiddelsentral. Hjelpemidlet er folketrygdens eiendom og du skal levere hjelpemidlet tilbake når det ikke lenger er i bruk.
Tilpassing av aktivitetshjelpemidler spiller en stadig viktigere rolle for å oppnå aktivitet og deltakelse i takt med samfunnsutviklingen, nye aktivitetstrender og teknologisk utvikling. I tillegg vet vi at mange med funks¬jonsnedsettelser er avhengige av hjelpemidler for å kunne delta i ulike aktiviteter, og at det kan være vanskelig å få tilgang til slike hjelpemidler, til utprøving og opplæring, samt anskaffelse. Som en del av opp et opphold ved BHSS tilbys derfor funksjonsvurdering, utprøving av utstyr og opplæring i bruk for de som ønsker dette. For brukere med behov for spesielle aktivitetshjelpemidler sender BHSS anbefaling som grunnlag for tilsagn om tildeling, til Hjelpemiddelsentralen og 1.linjtetjenesten. Våre ergoterapeuter og vår hjelpemiddelkoordinator kan, i samarbeid med lokal fysioterapeut/ergoterapeut, bistå brukerne i søknadsprosessen frem mot riktig aktivitetshjelpemiddel.

Se mer informasjon på nettside: https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hvor+trenger+du+hjelp/Dagligliv+og+fritid/aktivitetshjelpemidler-til-personer-over-26-%C3%A5r

 

 

 

Norske Kvinners Sanitetsforening

Meråker kurbad eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement. 

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.18.20_1.png

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norges nettsted formidler nyheter og fakta og helsetjenesten fra våre fem helseforetak i Midt-Norge og fra administrasjonen i Helse Midt-Norge.

logo-helse-midt-norge.gif

Ideelt Nettverk

NKS Kløverinstitusjoner er medlem av Ideelt Nettverk og direktør Mette Kalve er for tiden koordinator av nettverket.

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.05.46_2_0_0.png

Spekter

Spekter skal bidra til suksess for våre medlemmer. Vårt engasjement tar utgangspunkt i en bærekraftig utvikling av velferdsstaten og et konkurransedyktig næringsliv.

spekter_logo_web.jpg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer