Meråker kurbad

Spesialisert rehabilitering ved Kurbadet

Vi gir tilbud til personer med ulike behov for spesialisert rehabilitering. Det kan være pasienter med revmatisme, hjerneslag, post-polio og ortopediske pasienter. I tillegg har vi habiliteringstilbud for unge voksne.

Alle pasienter får individuell oppfølging som er tilpasset den enkelte. Meråker kurbad har undervisning innenfor flere diagnosegrupper. Foruten individuell behandling har vi gruppetilbud til personer med revmatiske sykdommer og ungevoksne med funksjonsnedsettelser. Gruppene arrangeres 2-3 ganger pr. år.

Vårt fagpersonell har god kompetanse innen revmatologi, nevrologi, ortopedi og habilitering. Meråker kurbad har 50 rom. Derav fire dobbeltrom. 20 av disse er tilpasset rullestolbrukere. Alle rom har dusj, wc og telefon. Pr i dag er 34 rom bundet opp til avtale med Helse Midt-Norge.

Kjøkken

Vårt kjøkken tilbyr en variert meny, basert på ett sundt og godt norsk kosthold, med en del lokale råvarer. Det serveres 4 måltider for dag, med vekt på riktig ernæring i forhold til trening/rehabilitering. Vi har til enhver tid stående fram frukt til bespisning for alle våre pasienter.

Vår matsal byr på en fantastisk utsikt og hvor vi tilbyr all mat fra bufeet, som på de beste hotell. I tillegg serverer vi dietter på tallerken til de som måtte ha behov for det. For de som krever en spesiell diett, har vi 4 høyt kvalifiserte kokker som både veileder og tilvirker de lekreste retter. Kjøkkenet har som ideologi å tilvirke de meste fra grunn av, for minst mulig konserverings midler i maten vi tilbyr og størst mulig kjennskap til innhold. Vi servere mat for de fleste trosretninger, og har god erfaring med vegetarkost.

Kompetanse

Meråker kurbad har godt kvalifisert personell. Vår grunntanke er å gi best mulig tverrfaglig oppfølging av pasientene, da dette er kjernen i spesialisert rehabilitering. Totalt er det 37 årsverk fordelt på 50 ansatte. Alle ansatte arbeider for å nå vår målsetting med ”Kvalitet i alle ledd”.

Fysioterapi

Fysikalsk avdeling består av 7 fysioterapeuter (flere med spesialkompetanse), en assistent og en turnuskandidat. Fysioterapeutene legger opp individuell behandling og treningsprogram i samråd med pasienten, basert på målsetting, sykehistorie og undersøkelse. Det er også gruppetrening med instruksjon, både i sal og i basseng. Før utreise utarbeides ofte et treningsprogram for hjemmebruk. Ved behov formidles kontakt med fysioterapeut i hjemkommunen for videre oppfølging.

Legespesialister

Kurbadet har spesialistkompteanse innen ortopedi, nevrologi, revmatologi og fysikalskmedisin.

Ergoterapi

Ergoterapiavdelingen har 1,5 stilling fordelt på 2 ergoterapeuter. De tilbyr opptrening og veiledning individuelt og i grupper. Målet er at pasienten skal kunne bedre sine evner og muligheter til å utføre ønskede aktiviteter i sine omgivelser, til tross for sykdom eller skade. Ved behov for videre oppfølging og større praktiske tilrettelegginger, formidles kontakt med hjemkommunen. Ergoterapeutene bidrar også med utprøving og anskaffelse av tekniske hjelpemidler.

Sykepleie

Tjenesten består av sykepleiere og hjelpepleiere i døgnturnus. Det gis hjelp til medisinhåndtering, prøvetaking, sårstell, og pleie etter pasientenes individuelle behov. Oppfølging av individuell rehabiliteringsplan og koordinering av legetjenesten. Kontaktformidling mot øvrig hjelpeapparat i forbindelse med utreise.

Logoped

Vi har logoped som tilbyr individuell oppfølging. Det formidles kontakt med logoped i hjemkommunen ved behov.

Miljøarbeidere

Fire miljøarbeidere tilbyr hobbyaktiviteter, turer/utflukter, kurs og kulturopplevelser.

Vi har forøvrig avtaler med sosionom etter behov. I tillegg har vi en intensjonsavtale med Meråker Videregående Skole.