Du er her

Brudd og slitasjeskader i skjelettet

Ortopedi er læren om bein, beinskader, beinsykdommer og deres behandling. Det er en medisinsk spesialitet som også befatter seg med skader og sykdom i ledd og muskulatur. Idrettsmedisin overlapper med ortopedi, og mange idrettsmedisinere er ortopeder. Ortopediske sykdommer kan være betennelser, svulster, slitasje (artrose), mens ortopediske skader ofte er beinbrudd, leddbånd-, muskel- og seneskader.

Ortopeder har ekspertise i sykdommer og skader i skjelett og muskulatur. De aller fleste ortopeder jobber i sykehus. Bortsett fra enklere ortopediske lidelser som allmennlegen kan håndtere, foregår utredning og behandling av ortopediske tilstander ved sykehusenes poliklinikker eller inne på sykehuset.

Målgruppen for rehabilitering er hovedsakelig pasienter som har fått utført et ortopedisk inngrep, vanligvis i hofte, kne, rygg eller annet. Målsetting er vanligvis å gjenvinne normal daglig funksjon, og dermed bli mest mulig trygg og selvstendig i daglige gjøremål. Målet fastsettes individuelt ved innkomstsamtale. For å oppnå best mulig resultat, er det viktig at personen selv tar en aktiv rolle i sin rehabilitering.   Oppholdets innhold vil bestå av aktiviteter individuelt eller i gruppe tilpasset den enkelte.

Individuelt:

 • Individuelt tilpasset treningsprogram bestående bl.a. av styrke- og bevegelighetsøvelser på benk, øvelser i gangbane og gangtrening.
 • Massasje og tøyninger benyttes som behandling av muskelsmerter/spenninger ved behov.
 • Egentrening utenom den oppsatte treningen.
 • Hofteopererte får tilbud om slynge- og varmebehandling.
 • Kneopererte får tilbud om kneskinne 30 min. 2 ganger daglig, ofte i kombinasjon med isbehandling.
 • Fagpersonell gir i tillegg individuell informasjon og veiledning underveis i oppholdet.
 • Pasienten får oppfølging av sykepleier til medisinhåndtering, prøvetaking, sårstell og pleie etter pasientens individuelle behov. Fjerning av sting utføres 2-3 uker etter operasjon. Ved behov gjøres det utmåling av elastiske strømper.
 • Alle pasienter får et kort møte med tilsynslege (fortrinnsvis ortoped), en gang i løpet av oppholdet, eller oftere ved behov.

Gruppe:

 • Balansegruppe
 • Bassenggruppe
 • Turdag

Personell:

Sykepleier, hjelpepleier, vernepleier, ergoterapeut, fysioterapeut og idrettspedagog. Alle pasienter får et kort møte med lege i løpet av oppholdet. Vi har også tilbud ved behov om kontakt med sosionom. For å øke trivselsfaktoren har vi miljøarbeidere som organiserer ulike aktiviteter ute og inne. Samarbeid med hjemkommune
Fysioterapeut/ lege kan henvise til fysioterapeut i kommunen for evt. videre oppfølging etter hjemkomst. Sykepleier eller ergoterapeut er behjelpelig med å bestille eventuelle hjelpemidler til bruk hjemme. Gripetang, sittepute, skoskje og strømpepåtrekker kan kjøpes hos oss. Sykepleier er behjelpelig med å kontakte hjemmesykepleie/hjemmehjelp dersom det er nødvendig. 

Norske Kvinners Sanitetsforening

Meråker kurbad eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement. 

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.18.20_1.png

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norges nettsted formidler nyheter og fakta og helsetjenesten fra våre fem helseforetak i Midt-Norge og fra administrasjonen i Helse Midt-Norge.

logo-helse-midt-norge.gif

Spekter

Spekter skal bidra til suksess for våre medlemmer. Vårt engasjement tar utgangspunkt i en bærekraftig utvikling av velferdsstaten og et konkurransedyktig næringsliv.

spekter_logo_web.jpg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer