Du er her

Døgnrehabilitering

Vi gir tilbud til personer med behov for spesialisert rehabilitering. (Se nærmere beskrivelser under fanen: Behandlingstilbud). Pasienten får en oppfølging som er tilpasset den enkelte. Enten i individuelt opphold eller i gruppepphold (se fane for Behandlingstilbud og under Gruppetilbud).
Meråker Kurbad har 46 pasientrom. Ingen pasienter deler rom med andre pasienter. Vi har to dobbeltrom som er engnet for pasient med følge/ ledsager, Flere av rommene er tilpasset rullestolbrukere. Alle rom har dusj, wc og serant. Det oppfordres til at pasienter skifter sengetøyet selv under oppholdet. Personalet legger inn nytt sengetøy på rommene en fast dag hver andre uke. Personalet skifter på sengetøyet når pasientene drar. Vi har vaskerom på huset slik at du som pasient kan vaske klær under oppholdet. Vi har vaskepulver i små porsjoner til salg dersom du trenger det. Vi anbefaler alle å ta med gode klær og sko for trening og bevegelse, yttertøy og sko til bruk ute i det været som måtte passe årstiden. Ta med en liten sekk til turdagene, og gjerne en drikkeflaske. Vi selger også drikkeflaske dersom du ikke har dette.

Vi har nærhet til bålpanne ute som vi benytter jevnlig. Vi har turdag en dag hver uke, og vi pleier også å stelle istand bål på turdager når det er egnet. Dersom du har spørsmål til noe av dette må du gjerne ta kontakt med oss på telefon. 

Målsetting
Kurbadet har som målsetting at vi skal gi aktiv tverrfaglig rehabilitering og stimulere til at pasientens funksjonsevne bedres, livskvaliteten styrkes, og at pasienten blir bedre istand til selvstendighet og deltagelse i samfunnet. Vi skal ut over dette tilby andre/ulike aktiviteter og opplevelser som gir oppholdet et utvidet innhold.

Søknad
Søknad  om rett til spesialisert rehabilitering fremmes av lege. Den skal inneholde diagnose, utredning og funksjonsnivå, samt mål for oppholdet. Det er viktig at pasienter har motivasjon for å gjøre en innsats for endring i hverdagslivet. Det trengs for at gjennomføring av rehabilitering skal føre til bedring å sikt. Det kan søkes om individuelt opphold, gruppeopphold og dagopphold som vi har på Stjørdal.
Søknad sender til: Henvisningsmottaket for spesialisert rehabilitering, Sykehuset Levanger, 7600 Levanger

Lege
Vi har fast ansatt lege med spesialisering innen akuttmedisin og spesialisering i ortopedi. Vi har løpende avtaler med revmatolog, spesialist i allmennmedisin og klinisk psykiater.

Fysioterapi
Fysioterapeutene legger opp behandling og individuelle treningsprogram i samråd med pasienten, basert på målsetting, sykehistorie og undersøkelse. Vi har gruppetreninger i sal og basseng. Treningen foregår i romslige lokaler i fysikalsk avdeling og i et flott svømmebasseng, 34°C som er tilpasset rullestolbrukere. Utearealer er også egnet for trening, og benyttes ukentlig for eksempel til vår faste turdag. Vi benytter nærområdets flotte natur hver uke uansett vær. Men vi tilpasser til ulike funksjonsnivå og muligheter for turer.

Før utreise utarbeides et treningsprogram for hjemmebruk, og ved behov formidles kontakt med fysioterapeut i hjemkommunen. Vi har turnuskandidat i Fysioterapi.

Ergoterapi
Ergoterapeutene tilbyr opptrening og veiledning individuelt og i grupper, for at pasienter skal kunne bedre sine evner og muligheter til å utføre ønskede aktiviteter i sine omgivelser til tross for sykdom eller skade. Ved behov kontaktes hjemkommunen for videre oppfølging og ved større praktiske tilrettelegginger. Ergoterapeutene kan også bidra med utprøving og anskaffelse av tekniske hjelpemidler.

Pleie
Pleieavdelingen består av sykepleiere, hjelpepleiere og vernepleier i døgnturnus. Det ytes hjelp til medisinhåndtering, prøvetaking, sårstell og pleie etter pasientens individuelle behov. Det koordineres sammen med legetjenesten. Det formidles kontakt med øvrig hjelpeapparat i forbindelse med hjemreise. Vi har lærling i helsefagarbeid.

Logoped
Logoped kommer når behovet hos enkeltpasienter er språktrening og/eller har munnmotoriske vansker.

Sosionom
Undervisning i enkelte av gruppetilbudene, og vi gjør avtale ved individuelle behov.

Miljøarbeidere
Tilrettelegger hobbyaktiviteter, turer, utflukter og underholdning til pasientene på Kurbadet. De bidrar i spisesalen og under forberedelser til ulike aktiviteter og trening. 

Kjøkken
Vårt kjøkken tilbyr en variert meny basert på et sunt og godt norsk kosthold. Det serveres fire måltider hver dag med vekt på riktig ernæring i forhold til trening/ rehabilitering. Det legges opp til at statens retningslinjer for ernæring følges. Vi har en matsal med fantastisk utsikt. For de som har behov for en spesiell diett, har vi kvalifiserte kokker som både veileder og tilvirker de lekreste retter. Kjøkkenet har en ideologi å tilvirke rettene fra «grunnen av». Vi serverer mat for de fleste trosretninger. Kjøkkenet har kostveiledning i gruppe. Det gis også individuell kostholdsveiledning. Vi har læring i kokkefaget.

Norske Kvinners Sanitetsforening

Meråker kurbad eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement. 

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.18.20_1.png

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norges nettsted formidler nyheter og fakta og helsetjenesten fra våre fem helseforetak i Midt-Norge og fra administrasjonen i Helse Midt-Norge.

logo-helse-midt-norge.gif

Ideelt Nettverk

NKS Kløverinstitusjoner er medlem av Ideelt Nettverk og direktør Mette Kalve er for tiden koordinator av nettverket.

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.05.46_2_0_0.png

Spekter

Spekter skal bidra til suksess for våre medlemmer. Vårt engasjement tar utgangspunkt i en bærekraftig utvikling av velferdsstaten og et konkurransedyktig næringsliv.

spekter_logo_web.jpg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer