Du er her

Habilitering

Det første tilbudet i 2018 er lagt til uke 8, dato:19.-23.februar. Fokus i dette oppholdet er barn eller ungdom som har behov for utprøving av fysisk aktivitet. For at dette skal treffe målet til det enkelte barnet, må vi ha en god dialog på forhånd. Det må være med en ledsager til barnet/ ungdommen Søknadsfrist 05. januar.

Habilitering er en planlagt og tidsavgrenset prosess hvor målet er å øke pasientens evne til å fungere mest mulig selvstendig i hverdagslivet.

Fra 2018 har vi inngått ny avtale for disse pasientene. Vi jobber med å utforme tilbudet. Målgruppen er barn og ungdom ( ca 6 til 18 år) og unge voksne opp til 30 år, med nedsatt funksjonsevne eller psykisk utviklingshemming.

Målet med oppholdet er individuelt, men oftest rettet mot å oppnå mestring og økt selvfølelse, knytte vennskapsbånd og prøve nye aktiviteter. Det er viktig at det er klare målsettinger før et opphold, og at mål sees på som mulig å oppnå. Alternativt at det skal prøves ut aktiviteter for å finne muligheter som er positive og gjennomførbare med tilrettelegging og evt hjelpemidler. Målsettingen må være i tråd med det som er aktuelt å få til å fortsette med hjemme/ i nærområdet til barnet/ ungdommen.

Opphold kan variere: fra 1 til 2,5 uker. Den konkrete planen for tilbud i 2018 er under utarbeidelse.

Det er satt opp tidspunkt for Habiliteringsgrupper hos oss slik: 19.-23. februar, 12.-16. mars, 4.-11. april, 22. mai-1. juni, 25. juni-6. juli, 6.-15. august, 3.-14. september, 8.-12. oktober, 12.-23. november, 26. november-7. desember.

Oppholdets innhold kan være både gruppeaktiviteter og individuelle gjøremål. Det settes individuelle mål for oppholdet med utgangspunkt i eksisterende planer, og i samarbeid med pasienten og evt. kontaktperson. Oppholdet kan være en del av en individuell plan f.eks.

​Det tilbys bistand/veiledning ved behov for:

 • trening på hverdagsaktiviteter
 • personlig stell
 • holde orden på rommet
 • planlegge, handle og lage mat
 • utprøving av aktiviteter/ fritidsaktiviteter
 • fysisk trening
 • sosial stimulering og det å knytte vennskapsbånd

Ulike aktiviteter som kan bli aktuelle:

 • trening i sal og utendørs
 • sykling og spinning
 • bassengaktiviteter
 • ridning
 • formingsaktiviteter
 • underholdning
 • utflukter i naturen, for eksempel fisketur og telttur
 • klatring
 • frisbeegolf
 • annet

Vi er helt avhengig av kommunikasjon før oppholdet. Vi ønsker å sende ut spørreskjema for utfylling. Dette er grunnlag for den individuelle tilretteleggingen for oppholdet.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Norske Kvinners Sanitetsforening

Meråker kurbad eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement. 

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.18.20_1.png

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norges nettsted formidler nyheter og fakta og helsetjenesten fra våre fem helseforetak i Midt-Norge og fra administrasjonen i Helse Midt-Norge.

logo-helse-midt-norge.gif

Ideelt Nettverk

NKS Kløverinstitusjoner er medlem av Ideelt Nettverk og direktør Mette Kalve er for tiden koordinator av nettverket.

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.05.46_2_0_0.png

Spekter

Spekter skal bidra til suksess for våre medlemmer. Vårt engasjement tar utgangspunkt i en bærekraftig utvikling av velferdsstaten og et konkurransedyktig næringsliv.

spekter_logo_web.jpg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer