Du er her

Hjerneslag

Målgruppen er personer i både tidlig og sen fase etter hjerneslaget. Oppholdets varighet er fra to til fire uker.

Hjerneslag (apopleksi) er plutselig innsettende tap av kroppsfunksjoner på grunn av forstyrrelser i hjernens blodsirkulasjon. Blodpropp i blodårer i hjernen (trombose) er årsaken i 80-85% av tilfellene, mens hjerneblødning er årsak i 10-15% av tilfellene. Går symptomene tilbake i løpet av 24 timer, kalles det transitorisk iskemisk atakk, TIA - på norsk brukes betegnelsen "drypp". De fleste TIA varer i under en time.

Typisk for hjerneslag er at symptomene kommer raskt. 90% av alle slagpasienter har ett eller flere følgende symptomer:

PRATE - utydelig tale, leting etter ord
SMILE - skjevt smil på grunn av lammelse i ansiktsnerven (facialis)
LØFTE - klarer ikke løfte begge armene over hodet
Dersom det foreligger ett eller flere av symptomene anbefales å ringe 113 for rask innleggelse i sykehus

Målsetting under rehabilitering. Overordnede mål er vanligvis innen disse områdene:

 • bedre funksjonsnivå
 • forebygge tilbakefall
 • bidra til økt mestring i livet, bedre selvstendighet i daglige gjøremål og muliggjøre deltagelse i samfunnet.

Målet fastsettes individuelt ved innkomstsamtale. For å oppnå best mulig resultat, er det viktig at personen selv tar en aktiv rolle i sin rehabilitering. Det legges vekt på verdien av å bli mest mulig selvstendig i hverdagen.   Oppholdets innhold: Oppholdet vil bestå av aktiviteter individuelt eller i gruppe tilpasset den enkelte.  

Individuelt:

 • Individuelt tilpasset treningsprogram
 • Tonusnormaliserende behandling
 • Veiledning og trening i daglige gjøremål
 • Trening i basseng
 • Språktrening
 • Bistand til medisinhåndtering, praktiske og medisinske spørsmål

Gruppe:

 • Bassengtrening
 • Balansegruppe
 • Stoltrim
 • Uteaktiviteter/ turdag

Personell:

Sykepleier, hjelpepleier, vernepleier, ergoterapeut, fysioterapeut og idrettspedagog. Alle pasienter får et kort møte med tilsynslege i løpet av oppholdet. Vi har også tilbud ved behov om kontakt med sosionom og logoped. For å øke trivselsfaktoren har vi miljøarbeidere som organiserer ulike aktiviteter ute og inne.   Samarbeid med hjemkommunen
For at oppholdet skal ha en overføringsverdi for pasienten vil Kurbadet ha samarbeid med hjemkommunen. Det tverrfaglige teamet kan, ved behov, ta kontakt med hjemkommunen for å tilrettelegge for videre rehabilitering i hjemmemiljøet.

Norske Kvinners Sanitetsforening

Meråker kurbad eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement. 

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.18.20_1.png

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norges nettsted formidler nyheter og fakta og helsetjenesten fra våre fem helseforetak i Midt-Norge og fra administrasjonen i Helse Midt-Norge.

logo-helse-midt-norge.gif

Ideelt Nettverk

NKS Kløverinstitusjoner er medlem av Ideelt Nettverk og direktør Mette Kalve er for tiden koordinator av nettverket.

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.05.46_2_0_0.png

Spekter

Spekter skal bidra til suksess for våre medlemmer. Vårt engasjement tar utgangspunkt i en bærekraftig utvikling av velferdsstaten og et konkurransedyktig næringsliv.

spekter_logo_web.jpg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer