Du er her

Hjerneslag

Dette tilbudet vil bli justert etter ny avtale fra 2018. Oppdaterte opplysninger om tjenesten fra 2018 kommer i løpet av høsten.

Målgruppen er personer sommhar hatt hjerneslag. Oppholdets varighet er fra to til fire uker.

Fra 2018 skal disse få tilbud om opphold i gruppe i senfase etter hjerneslag eller traumatiske hjerneskader. Tilbudet skal da inneholde et to-delt tilbud, der del 1 har en lengde på i underkant av 3 uker og en del 2 har en lengde på ca en uke. 

Hjerneslag (apopleksi) er plutselig innsettende tap av kroppsfunksjoner på grunn av forstyrrelser i hjernens blodsirkulasjon. Blodpropp i blodårer i hjernen (trombose) er årsaken i 80-85% av tilfellene, mens hjerneblødning er årsak i 10-15% av tilfellene. Går symptomene tilbake i løpet av 24 timer, kalles det transitorisk iskemisk atakk, TIA - på norsk brukes betegnelsen "drypp". De fleste TIA varer i under en time.

Typisk for hjerneslag er at symptomene kommer raskt. 90% av alle slagpasienter har ett eller flere følgende symptomer:

PRATE - utydelig tale, leting etter ord
SMILE - skjevt smil på grunn av lammelse i ansiktsnerven (facialis)
LØFTE - klarer ikke løfte begge armene over hodet
Dersom det foreligger ett eller flere av symptomene anbefales å ringe 113 for rask innleggelse i sykehus

Målsetting under rehabilitering. Overordnede mål er vanligvis innen disse områdene:

 • bedre funksjonsnivå
 • forebygge tilbakefall
 • bidra til økt mestring i livet, bedre selvstendighet i daglige gjøremål og muliggjøre deltagelse i samfunnet.

Målet fastsettes individuelt ved innkomstsamtale. For å oppnå best mulig resultat, er det viktig at personen selv tar en aktiv rolle i sin rehabilitering. Det legges vekt på verdien av å bli mest mulig selvstendig i hverdagen.  

Oppholdets innhold: Oppholdet vil bestå av aktiviteter individuelt eller i gruppe tilpasset den enkelte.  

Individuelt:

 • Individuelt tilpasset treningsprogram
 • Tonusnormaliserende behandling
 • Veiledning og trening i daglige gjøremål
 • Trening i basseng
 • Språktrening
 • Bistand til medisinhåndtering, praktiske og medisinske spørsmål

Gruppe:

 • Bassengtrening
 • Balansegruppe
 • Stoltrim
 • Uteaktiviteter/ turdag

Norske Kvinners Sanitetsforening

Meråker kurbad eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement. 

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.18.20_1.png

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norges nettsted formidler nyheter og fakta og helsetjenesten fra våre fem helseforetak i Midt-Norge og fra administrasjonen i Helse Midt-Norge.

logo-helse-midt-norge.gif

Ideelt Nettverk

NKS Kløverinstitusjoner er medlem av Ideelt Nettverk og direktør Mette Kalve er for tiden koordinator av nettverket.

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.05.46_2_0_0.png

Spekter

Spekter skal bidra til suksess for våre medlemmer. Vårt engasjement tar utgangspunkt i en bærekraftig utvikling av velferdsstaten og et konkurransedyktig næringsliv.

spekter_logo_web.jpg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer