Du er her

Hjerneslag eller hjerneskade etter traume

Dette tilbudet er justert etter ny avtale fra 2018. Vi skal levere tjenesten til dere som har fått hjerneskader etter hjerneslag eller etter traumer/ andre skader. Pasientene skal være ferdig utredet for sin lidelse før de kommer til oss. Dersom det likevel kommer frem opplysninger som tilsier at ny utredning anbefales, vil dette bli formidlet videre til innsøkende lege eller fastlege. 

Målgruppen er personer som har vært gjennom den mest akutte tiden. Det kan også være dere som har hatt skaden i mange år. Tilbudet er ikke ment for de som kommer rett ut fra sykehus. Det vil være en fordel å ha vært hjemme en viss tid før et opphold her gjennomføres. 

Fra 2018 skal disse få tilbud om opphold i gruppe i senfase. Fra januar starter vi gruppene som er et to-delt tilbud, der del 1 har en lengde på 3 uker og en del 2 har en lengde på ca 9 dager. Vi starter også en gruppe ved dagrehabilitering i januar, som har lokaler på Stjørdal. 

Hjerneslag (apopleksi) er plutselig innsettende tap av kroppsfunksjoner på grunn av forstyrrelser i hjernens blodsirkulasjon. Blodpropp i blodårer i hjernen (trombose) er årsaken i 80-85% av tilfellene, mens hjerneblødning er årsak i 10-15% av tilfellene. Går symptomene tilbake i løpet av 24 timer, kalles det transitorisk iskemisk atakk, TIA - på norsk brukes betegnelsen "drypp". De fleste TIA varer i under en time.

Typisk for hjerneslag er at symptomene kommer raskt. 90% av alle slagpasienter har ett eller flere følgende symptomer:

PRATE - utydelig tale, leting etter ord
SMILE - skjevt smil på grunn av lammelse i ansiktsnerven (facialis)
LØFTE - klarer ikke løfte begge armene over hodet
Dersom det foreligger ett eller flere av symptomene anbefales å ringe 113 for rask innleggelse i sykehus

Målsetting under rehabilitering. Overordnede mål er vanligvis innen disse områdene:

 • bedre funksjonsnivå
 • forebygge tilbakefall
 • bidra til økt mestring i livet, bedre selvstendighet i daglige gjøremål og muliggjøre deltagelse i samfunnet.

Målet fastsettes individuelt ved innkomstsamtale. For å oppnå best mulig resultat, er det viktig at personen selv tar en aktiv rolle i sin rehabilitering. Det legges vekt på verdien av å bli mest mulig selvstendig i hverdagen.  

Oppholdets innhold: Oppholdet vil bestå av aktiviteter individuelt og i gruppe tilpasset den enkelte.  

Individuelt:

 • Individuelt tilpasset treningsprogram
 • Tonusnormaliserende behandling
 • Veiledning og trening i daglige gjøremål
 • Trening i basseng
 • Språktrening
 • Bistand til medisinhåndtering, praktiske og medisinske spørsmål

Gruppe:

 • Bassengtrening
 • Balansegruppe
 • Stoltrim
 • Uteaktiviteter/ turdag
 • Samtaler med andre som har lignende vansker 

Norske Kvinners Sanitetsforening

Meråker kurbad eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement. 

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.18.20_1.png

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norges nettsted formidler nyheter og fakta og helsetjenesten fra våre fem helseforetak i Midt-Norge og fra administrasjonen i Helse Midt-Norge.

logo-helse-midt-norge.gif

Spekter

Spekter skal bidra til suksess for våre medlemmer. Vårt engasjement tar utgangspunkt i en bærekraftig utvikling av velferdsstaten og et konkurransedyktig næringsliv.

spekter_logo_web.jpg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer