Du er her

Komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering

Pasienter med komplekst sykdomsbilde og nedsatt funksjonsevne som følge av skade eller alvorlig sykdom, og med behov for spesialisert rehabilitering. Pasienter kan henvises direkte fra sykehus, eller fra annen institusjon eller i sitt eget hjem. Ved søknad direkte fra sykehus kan søknad formidles direkte på telefon. Søkere som ikke er på sykehus sender søknad (fra lege) til henvisningsmottaket som andre ordinære søknader. Vi har en forventning om at disse søknadene skal få raskt svar og, raskt få plass hos oss.

Alle får individuelle opphold. Det gjennomføres evalueringer i samarbeid med pasienten undervegs. Oppholdets varighet er ikke forutbestemt, og skal være en del av den individuelle vurderingen.

Overordnet mål for oppholdet er vanligvis å:

 • bedre funksjonsnivå, og hente inn igjen tapt funksjon hvis mulig.
 • forebygge tilbakefall
 • bidra til økt mestringsevne, selvstendighet og deltagelse
 • selv kunne justere godt mellom aktivitet og hvile   

Individuelt:

 • Individuelt tilpasset treningsprogram
 • Bløtvevsbehandling og mobilisering
 • Varme og slyngebehandling
 • Trening i basseng
 • Veiledning i forhold til pasientens livssituasjon
 • Utprøving og anskaffelse av tekniske hjelpemidler
 • Bistand til medisinhåndtering, prøvetaking og andre praktiske og medisinske spørsmål.

Gruppe:

 • Trim- og avspenning
 • Stoltrim
 • Stavgang
 • Spinning
 • Bassenggrupper
 • Veiledningssamtale i gruppe
 • Uteaktiviteter/turdag

Personell:

Sykepleier, hjelpepleier, vernepleier, ergoterapeut, fysioterapeut og idrettspedagog. Alle pasienter får et kort møte med lege i løpet av oppholdet, og legevurdering etter behov. Vi har tilbud ved behov om kontakt med sosionom. For å øke trivselsfaktoren har vi assistenter som organiserer ulike aktiviteter ute og inne. Vi har også avtale med ulike spesialiser fra sykehus i Helse Midt-Norge.

Samarbeid med hjemkommune: For at oppholdet skal ha en overføringsverdi for pasienten, vil Kurbadet ha samarbeid med hjemkommunen. Det tverrfaglige teamet kan, ved behov, ta kontakt med hjemkommunen for å tilrettelegge for videre rehabilitering i hjemmemiljøet. 

Norske Kvinners Sanitetsforening

Meråker kurbad eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement. 

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.18.20_1.png

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norges nettsted formidler nyheter og fakta og helsetjenesten fra våre fem helseforetak i Midt-Norge og fra administrasjonen i Helse Midt-Norge.

logo-helse-midt-norge.gif

Spekter

Spekter skal bidra til suksess for våre medlemmer. Vårt engasjement tar utgangspunkt i en bærekraftig utvikling av velferdsstaten og et konkurransedyktig næringsliv.

spekter_logo_web.jpg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer