Du er her

Lymfødem

Tilbud til denne pasientgruppen opphører hos oss fra 2018 da ny avtale ikke gjelder for denne pasientgruppen hos oss.

Tilbudet er rettet mot personer med primært og/eller sekundært lymfødem. Pasienter fra region Midt-Norge blir prioritert, men vi kan også ta imot noen fra Nord Norge, ihht vår avtale med Helse Midt Norge. Andre kan også søke hit, men da må evt oppholdet dekkes økonomisk på annen måte.  Det forutsettes at det er ledig kapasitet. Pasientene kan være i en fase der diagnosen er under utredning, nylig stilt diagnose eller ha hatt diagnosen i en årrekke.   Mål for oppholdet er å redusere ødemene, samt å gi pasientene god innsikt i lymfødemproblematikken, og hvordan de best skal kunne leve med lymfødem.

Oppholdets innhold vil bestå av aktiviteter individuelt og i gruppe tilpasset den enkelte.

Individuelt:

  • Behandlingen består i hovedsak av Komplett Fysikalsk Lymfeødembehandling, KFL, som er hudbehandling, manuell lymfedrenasje, linning og øvelser.
  • Informasjon, råd og veiledning.
  • Ved behov kan vi tilby pulsatorbehandling.
  • Vi tar mål og bestiller kompresjonsstrømper, formidler pulsator og søker om dekning av kompresjonsmateriell for pasienten.

Gruppe:

  • Morgenbasseng
  • Trim og avspenning
  • Stoltrim
  • Balansegruppe
  • Stavgang
  • Livsstils-info.

Personell:

Sykepleier, hjelpepleier, vernepleier, ergoterapeut, fysioterapeut og idrettspedagog. Alle pasienter får et kort møte med lege i løpet av oppholdet. Vi har også tilbud ved behov om kontakt med sosionom. For å øke trivselsfaktoren har vi miljøarbeidere som organiserer ulike aktiviteter ute og inne. For at oppholdet skal ha en overføringsverdi for personen, vil fysioterapeut med kompetanse i lymfeødembehandling bli kontaktet for oppfølging og vedlikeholdsbehandling. 

Norske Kvinners Sanitetsforening

Meråker kurbad eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement. 

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.18.20_1.png

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norges nettsted formidler nyheter og fakta og helsetjenesten fra våre fem helseforetak i Midt-Norge og fra administrasjonen i Helse Midt-Norge.

logo-helse-midt-norge.gif

Ideelt Nettverk

NKS Kløverinstitusjoner er medlem av Ideelt Nettverk og direktør Mette Kalve er for tiden koordinator av nettverket.

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.05.46_2_0_0.png

Spekter

Spekter skal bidra til suksess for våre medlemmer. Vårt engasjement tar utgangspunkt i en bærekraftig utvikling av velferdsstaten og et konkurransedyktig næringsliv.

spekter_logo_web.jpg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer