verdier-meraker-884x220.png

Rehabiliteringstjenester i Meråker etter ny avtale med Helse Midt-Norge

Det har i løpet av våren vært gjennomført anbudskonkuranse om private rehabiliteringstjenester i denne helseregionen. Vi har deltatt i anbudet og jobbet for at vi fortsatt skal tilby våre tjenester til befolkningen. Helseregionen har endret noe på beskrivelser av diagnoseområder. Dette blandt annet for at diagnoseområder skal være sammenlignbare med de andre helseregionene. Noen tidligere diagnoseområder er endret og noe er ikke med i tilbud fra 2018. Det er nå offentliggjort opplysninger om hvilke tilbydere som skal gi tjenester på nettsiden helse-midt.no.

Fritt behandlingsvalg fra juli 2017

En lovendring gjør at pasienter som innvilges rett til rehabilitering hos private leverandører, har fra 01.07.17 rett på å velge blandt ulike rehabiliteringsinstitusjoner. (Gjelder også barn, unge og voksnes rett til habiliteringstilbud). Dersom du lurer på noe i den forbindelse kan du ta kontakt på telefon: 800 43 573. Det vil komme mer informasjon på nettside: helsenorge.no/velg-behandlingssted.

 

Forskningsprosjekt " Bridge"

Meråker Kurbad deltar i et større forskningsprosjekt. Diakonhjemmet sykehus i Oslo ved ergoterapeut og professor Ingvild Kjeken leder denne forskningen.

Hovedhensikten med BRIDGE-studien er å bedre kvalitet i rehabilitering av personer med muskel- og skjelettsykdommer, skader og plager ved å undersøke hvilken nytte de har av rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og hvilken oppfølging de får i tiden etter rehabiliteringen.

Vurdering av effekt og kostnadseffektivitetet av et nytt rehab.program for pasienter med muskel- skjellettskader, sykommer og plager.

Habiliteringsopphold sommeren 2017

Det planlegges et gruppetilbud for unge voksne og ungdom med nedsatt funksjonsevne, eller lettere psykisk utviklingshemming i alderen 16 til 30 år.

Oppholdet blir gjennomført i sommerferien fra dato 20.06 til 06.07 og er nå fullbooket.

Sider

Norske Kvinners Sanitetsforening

Meråker kurbad eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement. 

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.18.20_1.png

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norges nettsted formidler nyheter og fakta og helsetjenesten fra våre fem helseforetak i Midt-Norge og fra administrasjonen i Helse Midt-Norge.

logo-helse-midt-norge.gif

Ideelt Nettverk

NKS Kløverinstitusjoner er medlem av Ideelt Nettverk og direktør Mette Kalve er for tiden koordinator av nettverket.

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.05.46_2_0_0.png

Spekter

Spekter skal bidra til suksess for våre medlemmer. Vårt engasjement tar utgangspunkt i en bærekraftig utvikling av velferdsstaten og et konkurransedyktig næringsliv.

spekter_logo_web.jpg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer