verdier-meraker-884x220.png

Fritt behandlingsvalg fra juli 2017

En lovendring gjør at pasienter som innvilges rett til rehabilitering hos private leverandører, har fra 01.07.17 rett på å velge blandt ulike rehabiliteringsinstitusjoner. (Gjelder også barn, unge og voksnes rett til habiliteringstilbud). Dersom du lurer på noe i den forbindelse kan du ta kontakt på telefon: 800 43 573. Det vil komme mer informasjon på nettside: helsenorge.no/velg-behandlingssted.

 

Forskningsprosjekt " Bridge"

Meråker Kurbad deltar i et større forskningsprosjekt. Diakonhjemmet sykehus i Oslo ved ergoterapeut og professor Ingvild Kjeken leder denne forskningen.

Hovedhensikten med BRIDGE-studien er å bedre kvalitet i rehabilitering av personer med muskel- og skjelettsykdommer, skader og plager ved å undersøke hvilken nytte de har av rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og hvilken oppfølging de får i tiden etter rehabiliteringen.

Vurdering av effekt og kostnadseffektivitetet av et nytt rehab.program for pasienter med muskel- skjellettskader, sykommer og plager.

Habiliteringsopphold sommeren 2017

Det planlegges et gruppetilbud for unge voksne og ungdom med nedsatt funksjonsevne, eller lettere psykisk utviklingshemming i alderen 16 til 30 år.

Oppholdet blir gjennomført i sommerferien fra dato 20.06 til 06.07 og er nå fullbooket.

Egenbetaling

Egenbetaling pr 01.01.2017 er på kroner 138,- pr dag både i døgnopphold og dagopphold. Egenandelstak 2 er på kroner 1990,-. Dersom du overstiger denne summen i egenbetaling, vil du få tilbakebetalt den summen som overstiger kroner 1990,- fra NAV inn på din konto. Dersom du har spørsmål om dette kan du henvende seg til resepsjonen på telefon: 74 81 24 00 eller E-post: post@meraker-kurbad.no

Sider

Norske Kvinners Sanitetsforening

Meråker kurbad eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement. 

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.18.20_1.png

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norges nettsted formidler nyheter og fakta og helsetjenesten fra våre fem helseforetak i Midt-Norge og fra administrasjonen i Helse Midt-Norge.

logo-helse-midt-norge.gif

Ideelt Nettverk

NKS Kløverinstitusjoner er medlem av Ideelt Nettverk og direktør Mette Kalve er for tiden koordinator av nettverket.

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.05.46_2_0_0.png

Spekter

Spekter skal bidra til suksess for våre medlemmer. Vårt engasjement tar utgangspunkt i en bærekraftig utvikling av velferdsstaten og et konkurransedyktig næringsliv.

spekter_logo_web.jpg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer