Du er her

Om oss, -og litt historikk

Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS er et rehabiliteringssenter i spesialisthelsetjenesten. Senteret ligger på Sanitetstunet lokalisert i Meråker kommune.Kurbadet eies av Meråker Sanitetsforening og er privat ideelt. 
Kurbadet har driftsavtale med det regionale helseforetaket Helse Midt-Norge.
Kurbadet leverer private helsetjenester til det offentlige etter anbudskonkurranser hvert 4. år og har derfor en konkurranseutsatt drift.
Meråker Kurbad har lang erfaring når det gjelder opptrening, pasientbehandling og rehabilitering.

Den første institusjonen ble bygget i 1924 som et tuberkulosehjem. Tuberkulosehjemmet ble senere omgjort, først til sykehjem, og i 1953 til Solfeng Rekreasjonshjem. I tyve år var dette det eneste i sitt slag nord for Dovre.
I 1979 ble et nytt bygg oppført: Meråker Sanitetsforenings Kurbad med stort basseng og 54 plasser.
Kurbadet fikk status som Opptreningsinstitusjon gruppe I, og det ble inngått samarbeidsavtale om rehabilitering med Nord-Trøndelag Fylkeskommune i 1989.

Fra 1. januar 2006 ble det inngått avtale med Helse Midt-Norge RHF om kjøp av rehabiliteringstjenester.
I 2010 ble en ny avtale inngått med Helse Midt-Norge RHF. Ved ny anbudsrunde i 2013 inngikk Kurbadet en ny 4 års avtale om levering av spesialiserte rehabiliteringstjenester til Helse Midt-Norge RHF. Nåværende anbudsperiode omfatter kjøp av rehabiliteringstjenester innen døgn, dag og ambulant virksomhet.

I over 100 år har Sanitetsforeningen vært med på å levere tjenester til det offentlige.Strategi og utvikling har vært vesentlige faktorer for å tilpasse seg til enhver tid samfunnets behov for tjenester innen feltet. En konkurranseutsatt drift gjør at styret, ledelse og ansatte hele tiden må se nye muligheter og bidra til utvikling. Alle må jobbe og tenke etter vår visjon:

«Gjennom kunnskap, kvalitet, service og tilpasningsdyktighet skal Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS fremstå som en langsiktig, sentral aktør og samarbeidspartner for forebygging, mestring av sykdom og rehabilitering av brukere».

Kjerneverdier står sentralt i alt vi gjør og utøver. Alle i organisasjonen har vært med på å forme Kurbadets verdier. Begrepene: Positiv, flink, raus og fleksibel skal være grunnlaget for vårt arbeid.

Vi har møtt og møter politikernes ønsker om endring. Organisasjonen har tilpasset seg Samhandlingsformens krav ved å flytte kompetanse dit folket bor. I tillegg til døgnrehabilitering er det opprettet dagrehabilitering i Stjørdal, fem mil fra modervirksomheten. Det er også opprettet ambulant virksomhet. Et mobilt team som er aktør for fem kommuner i Væresregionsamarbeidet.

Vi ser muligheter inn i framtiden og jobber videre for tilpassing og utvikling.

Vedtaksfestet formål:

Selskapets formål er å yte habiliterings- og rehabiliteringstjenester for pasienter, salg av mat fra storkjøkken samt det som naturlig følger med slik virksomhet. Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS har
ikke økonomisk erverv som formål.

Norske Kvinners Sanitetsforening

Meråker kurbad eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement. 

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.18.20_1.png

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norges nettsted formidler nyheter og fakta og helsetjenesten fra våre fem helseforetak i Midt-Norge og fra administrasjonen i Helse Midt-Norge.

logo-helse-midt-norge.gif

Spekter

Spekter skal bidra til suksess for våre medlemmer. Vårt engasjement tar utgangspunkt i en bærekraftig utvikling av velferdsstaten og et konkurransedyktig næringsliv.

spekter_logo_web.jpg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer