Du er her

Postpolio syndrom

Tilbud til denne pasientgruppen opphører hos oss fra 2018 da ny avtale ikke gjelder for denne pasientgruppen hos oss.

Postpolio syndrom (PPS) er karakterisert av ny muskelsvakhet, smerte, tretthet og praktisk funksjonstap som utvikler seg minimum 15 år etter sykdom med akutt poliomyelitt (polio). En postpolio pasient har en tidligere sykehistorie med poliomyelitt, har hatt en stabil periode etter at sykdommen stanset, har anatomiske og funksjonelle skader etter den opprinnelige sykdommen, og det foreligger nyoppstått muskelsvakhet og noen ganger nytt muskelsvinn (muskelatrofi).

Vi mangler gode norske tall for forekomst. I USA har forskerne registrert at 22-68% av pasienter med tidligere akutt polio, får postpolio syndrom. Tilstanden dukker vanligvis opp ca. 30 år etter den akutte poliosykdommen.

Målgruppen for rehabilitering er personer med polio/senskader etter polio.   Målsetting er vanligvis å gjenvinne eller vedlikeholde normal daglig funksjon, og dermed bli mest mulig trygg og selvstendig i daglige gjøremål.

 • bedre/vedlikeholde funksjonsnivå
 • bidra til økt mestringsevne, selvstendighet og deltagelse

Målet fastsettes individuelt ved innkomstsamtale. For å oppnå best mulig resultat, er det viktig at personen selv tar en aktiv rolle i sin rehabilitering.   Oppholdets innhold vil bestå av ulike aktiviteter individuelt og i gruppe tilpasset den enkelte.

Individuelt:

 • Tøyninger og hjelp til mobilisering av muskulatur
 • Veiledning i daglige gjøremål
 • Veiledning i energiøkonomisering
 • Trening i basseng
 • Utprøving av hjelpemidler
 • Bistand til medisinhåndtering, praktiske og medisinske spørsmål

Gruppe:

 • Bassengtrening
 • Stoltrim
 • Balansegruppe
 • Uteaktiviteter/ turdag
 • Det undervises og veiledes i ulike tema.

Personell:

Sykepleier, hjelpepleier, vernepleier, ergoterapeut, fysioterapeut og idrettspedagog. Alle pasienter får et kort møte med lege i løpet av oppholdet. Vi har også tilbud ved behov om kontakt med sosionom. For å øke trivselsfaktoren har vi miljøarbeidere som organiserer ulike aktiviteter ute og inne.   Samarbeid med hjemkommune: Fysioterapeut/ lege kan henvise til fysioterapeut i kommunen for evt. videre oppfølging etter hjemkomst. Sykepleier eller ergoterapeut er behjelpelig med å bestille eventuelle hjelpemidler til bruk hjemme. Gripetang, sittepute, skoskje og strømpepåtrekker kan kjøpes hos oss. Sykepleier er behjelpelig med å kontakte hjemmesykepleie/hjemmehjelp dersom det er nødvendig. 

Norske Kvinners Sanitetsforening

Meråker kurbad eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement. 

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.18.20_1.png

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norges nettsted formidler nyheter og fakta og helsetjenesten fra våre fem helseforetak i Midt-Norge og fra administrasjonen i Helse Midt-Norge.

logo-helse-midt-norge.gif

Ideelt Nettverk

NKS Kløverinstitusjoner er medlem av Ideelt Nettverk og direktør Mette Kalve er for tiden koordinator av nettverket.

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.05.46_2_0_0.png

Spekter

Spekter skal bidra til suksess for våre medlemmer. Vårt engasjement tar utgangspunkt i en bærekraftig utvikling av velferdsstaten og et konkurransedyktig næringsliv.

spekter_logo_web.jpg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer