Du er her

Rammene rundt vårt tilbud

Vi har inngått ytelsesavtale med Helse Midt-Norge RHF. Fra 2018 vil det komme noen endringer. Kort beskrivelse av tilbudet fra 2018:  

Omfang:
Antall døgnplasser: 30. Antall døgn pr år: 365.

Antall dagplasser: 7. Det kjøres to grupper à to dager i uka.

Rehabiliteringssenteret holder noe høyere antall pasienter gjennom året, og har noe mindre antall pasienter i sommerferien og jul/nyttår. Belegget i disse lavaktivitetsperiodene ligger på ca 20 plasser. Vi har mulighet til å benytte 46 pasientrom samtidig. I 2018 skal vi bygge ut en helt ny pasientfløy med 8 rom. 2 av rommene er ekstra godt tilrettelagt og vil ha takheis mellom seng og bad. Denne fløyen er spesielt viktig for å gi et godt tilbud til våre habiliteringspasienter, funksjonshemmede som benytter hjelpemidler, eller barn som har med ledsager. Dette utbygget er ikke ferdig før på slutten av 2018. Inntil det er ferdig benyttes de eksisterende rommene vi har i huset.  

Tilbud fra 2018:
1) Habilitering. Tilbud innen tilrettelagt fysisk aktivitet, familie og utdanning. Gruppeopphold og individuelle opphold. Barn, ungdom og unge voksne under 30 år har tilbud her. De kan ha nytte av intensiv trening, funksjonsvurderinger, utprøving av treningshjelpemidler med mer. Vi kan "skreddersy" tilbud til enkeltpersoner, eller til grupper av personer.
2) Hjerneslag eller hjerneskader etter traumer, i sen fase. Gruppeopphold, både døgntilbud og dagtilbud.
3) Brudd og slitasjeskader i skjellettet. Individuelle opphold, både døgntilbud og dagtilbud.
4) Revmatiske og inflamatoriske sykdommer. Gruppeopphold og individuelle opphold.
5) Pasienter med komplekst sykdomsbilde, som har behov for rehabilitering. De kan komme fra hjemmet, institusjoner eller rett etter sykehusopphold.  

Mange pasienter må vente før de får plass hos oss pga at det er mange om innvilges tilbud. Vi ønsker at pasienten kan benytte ventetiden bra. Derfor ønsker vi å kommunisere med pasienten før oppholdet.Vi prøver å få igang en plan og fokusere på hva pasienten har som mål allerede før pasienten kommer til oss.
Vi har tilbud om døgnrehabilitering i Meråker og dagrehabilitering på Stjørdal.  

Egenbetaling: 
De under 16 år betaler ikke egenandel. Ledsager betaler ikke for opphold, kost og losji. Ledsager kan du kun være dersom det er du som bistår pasienten med hjelp under oppholdet. Dersom du isteden ønsker å tilbringe tid sammen vedkommende uten å være ledsager, kan du høre med resepsjonen om vi har ledig seng/ rom og hva kostanden er. Pasienter over 16 år betaler egenandel, og pr 01.01.2017 ble denne satsen satt til kroner 138,- pr dag både i døgnopphold og dagopphold. Egenandelstak 2 (som handler om rehabilitering) er på kroner 1990,-. Dersom du overstiger denne summen i egenbetaling, vil du få tilbakebetalt den summen som overstiger 1990,- fra NAV inn på din konto. Egenandel registreres automatisk. Dersom du har spørsmål om dette kan du henvende seg til vår resepsjon på telefon: 74 81 24 00 evt. 48 99 10 27 eller E-post: post@meraker-kurbad.no

Kompensasjon: ​Foresatte som er ledsager for barn og unge til spesialisthelsetjeneste kan søke på NAV.no om Pleiepenger for tapt lønnsinntekt under opphold. Se NAV.no eller ta kontakt med NAV for informasjon.

Norske Kvinners Sanitetsforening

Meråker kurbad eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement. 

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.18.20_1.png

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norges nettsted formidler nyheter og fakta og helsetjenesten fra våre fem helseforetak i Midt-Norge og fra administrasjonen i Helse Midt-Norge.

logo-helse-midt-norge.gif

Spekter

Spekter skal bidra til suksess for våre medlemmer. Vårt engasjement tar utgangspunkt i en bærekraftig utvikling av velferdsstaten og et konkurransedyktig næringsliv.

spekter_logo_web.jpg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer