Du er her

Rehabilitering

Ytelsesavtalen mellom Meråker Sanitetsforenings Kurbad og Helse Midt-Norge RHF for perioden 01.01.2016-31.12.2017:

Omfang:
Antall døgnplasser: 31
Antall døgn pr år: 365

Rehabiliteringssenteret holder noe høyere antall pasienter gjennom året, og har noe mindre antall pasienter i sommerferien og jul/nyttår. Belegget i disse lavaktivitetsperiodene ligger på ca 20 plasser. Vi har mulighet til å benytte 46 pasientrom samtidig.

Tjenester:
1) Psykiske lidelser og habilitering (2,5 plasser)
2) Sykdommer i nervesystemet (1,5 plasser)
3) Hjerneslag (7 plasser)
4) Lymfeødem (3 plasser)
5) Muskel-skjelettsykdommer (15 plasser)
6) Pasienter med komplekst sykdomsbilde (2 plasser)
7) Dagrehabilitering med ambulant virksomhet (Stjørdal)

I månedene juni, juli og august kan pasienter tilbys spesialisert rehabilitering innenfor alle aktuelle diagnoser
Meråker Sanitetsforenings Kurbad tar imot pasienter både direkte fra sykehus og fra fastleger og avtalespesialister. Når pasienten har fått innvilget opphold som er planlagt litt frem i tid, ber vi om å få en tilbakemelding fra pasienten om at vedkommende tar i mot tilbudet eller ikke. Det kan også hende vi kan tilby et annet tidspunkt dersom vi har kapasitet. Årsaken til at vi ønsker tilbakemelding, er at det oppleves en del frafall. Det medfører at pasienter vi venter på ikke kommer, og vi kunne gitt tilbudet til en annen som trenger det. Det fører til endret tid på venteliste blandt annet.

Vi ønsker at pasienten kan benytte ventetiden bra. Derfor ønsker vi gjerne å snakke med pasienten før opphldet.Vi prøver da å få igang en plan og hva pasienten har som mål. Hva ønskes oppnådd under oppholdet, og videre etterpå. Hva kan pasienten fokusere på i ventetiden?

Rehabiliteringssenteret har tilbud om døgnrehabilitering i Meråker. Dagrehabilitering i Stjørdal og ambulant virksomhet i Værnesregionen og kommuner som grenser inn mot regionen.

Egenbetaling:

Egenbetaling pr 01.01.2017 er på kroner 138,- pr dag både i døgnopphold og dagopphold. Egenandelstak 2 er på kroner 1990,-. Dersom du overstiger denne summen i egenbetaling, vil du få tilbakebetalt den summen som overstiger 1990,- fra NAV inn på din konto. Dersom du har spørsmål om dette kan du henvende seg til vår resepsjon på telefon: 74 81 24 00 evt. 48 99 10 27 eller E-post: post@meraker-kurbad.no

Norske Kvinners Sanitetsforening

Meråker kurbad eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement. 

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.18.20_1.png

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norges nettsted formidler nyheter og fakta og helsetjenesten fra våre fem helseforetak i Midt-Norge og fra administrasjonen i Helse Midt-Norge.

logo-helse-midt-norge.gif

Ideelt Nettverk

NKS Kløverinstitusjoner er medlem av Ideelt Nettverk og direktør Mette Kalve er for tiden koordinator av nettverket.

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.05.46_2_0_0.png

Spekter

Spekter skal bidra til suksess for våre medlemmer. Vårt engasjement tar utgangspunkt i en bærekraftig utvikling av velferdsstaten og et konkurransedyktig næringsliv.

spekter_logo_web.jpg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer