Du er her

Revmatiske eller inflammatoriske sykdommer

Målgruppen er voksne med ulik revmatisk og inflammatorisk sykdom. Vi har tilrettelagt for unge voksne i egne grupper der deltoppholdet innebærer 12 dager i både første og andre del av tilbudet.

Revmatologi er en medisinsk spesialitet om revmatiske sykdomstegn og sykdommer. Det er en uensartet gruppe av sykdommer som vanligvis rammer bevegelsesapparatet, og som fremkaller smerte og tap av bevegelsesfunksjon. Revmatisk sykdom omfatter både sykdommer som er lokalisert til ett eller noen få områder av kroppen, og sykdommer som skyldes en sykdom i hele organismen (en systemsykdom). Symptomene ved revmatisk sykdom domineres av smerte og ubehag fra muskel- og skjelettsystemet. Uttrykket revmatisme beskriver smerter i bevegelsesapparatet.

Sykdomspanoramaet domineres av to hovedgrupper: Betennelsessykdommer (inflammatoriske sykdommer) og slitasjesykdommer (degenerative sykdommer). Det skjelnes også mellom sykdommer i ledd og utenom ledd. Artritt er betennelsessykdom i ledd. Artrose er slitasjesykdom i ledd.

Målsetting under rehabilitering. Overordnet mål er vanligvis å:

 • bedre funksjonsnivå
 • forebygge tilbakefall
 • bidra til økt mestring i livet, bedre selvstendighet i daglige gjøremål og muliggjøre deltagelse i samfunnet

Mål for rehabiliteringen fastsettes individuelt under tverrfaglig innkomstsamtale. For å oppnå best mulig resultat, er det viktig at personen selv tar en aktiv rolle i sin rehabilitering.
Det legges vekt på verdien av å bli/ være mest mulig selvstendig i hverdagen. Oppholdets innhold. Oppholdet vil bestå av aktiviteter individuelt eller i gruppe tilpasset den enkelte.  

Individuelt:

 • Individuelt tilpasset treningsprogram
 • Bløtvevsbehandling og mobilisering ved muskelspenninger og nedsatt bevegelighet
 • Varme og slyngebehandling
 • Trening i basseng
 • Veiledning i forhold til livssituasjon
 • Utprøving og anskaffelse av tekniske hjelpemidler
 • Bistand til medisinhåndtering, prøvetaking og andre praktiske og medisinske spørsmål.

Gruppe:

 • Trim- og avspenning
 • Stoltrim
 • Stavgang
 • Spinning
 • Bassenggrupper
 • Veiledningssamtale i gruppe

Personell:

Sykepleier, hjelpepleier, vernepleier, ergoterapeut, fysioterapeut og idrettspedagog. Alle pasienter får et kort møte med lege i løpet av oppholdet. Vi har avtale med revmatolog som jobber ved sykehus i Helse Midt-Norge. Vi har avtale med sosiaonom, og formidler kontakt ved behov. For å øke trivselsfaktoren har vi miljøarbeidere som organiserer ulike aktiviteter ute og inne. For at oppholdet skal ha en overføringsverdi til hjemmesituasjonen, vil Kurbadet ha samarbeid med hjemkommunen. Det tverrfaglige teamet kan, ved behov, ta kontakt med hjemkommunen for å tilrettelegge for videre rehabilitering i hjemmemiljøet.

Norske Kvinners Sanitetsforening

Meråker kurbad eies av Norske Kvinners Sanitets-forening. Sanitetskvinnene har et stort og bredt samfunns-engasjement. 

skjermbilde_2014-03-21_kl._11.18.20_1.png

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norges nettsted formidler nyheter og fakta og helsetjenesten fra våre fem helseforetak i Midt-Norge og fra administrasjonen i Helse Midt-Norge.

logo-helse-midt-norge.gif

Spekter

Spekter skal bidra til suksess for våre medlemmer. Vårt engasjement tar utgangspunkt i en bærekraftig utvikling av velferdsstaten og et konkurransedyktig næringsliv.

spekter_logo_web.jpg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer