Meråker Kurbad tilbyr gruppeopphold for barn fra 5 - 15 år med en foresatt/ledsager. Oppholdets varighet er på 5 - 10 dager.
Hovedfokus på oppholdet er opplevelser og mestring gjennom utprøving av ulike aktiviteter og trening av spesifikke ferdigheter det er utfordringer med i hverdagen.
Vi kjører en gruppe på våren og en gruppe på høsten/vinteren. Gruppene settes opp utfra alder, funksjonsnivå og hvilke fokusområder det er ønskelig å trene på. Derfor blir oppholdene gjerne temabasert. Det å møte andre i samme situasjon, bli kjent og gjøre aktiviteter sammen blir også en viktig del av oppholdet. Vi kjører også egne grupper tilrettelagt for skolestartere. Maks antall brukere pr gruppe er 8 stk

Eksempler på innhold:

  • Ski, alpint eller langrenn
  • Svømming-basseng
  • Sykkeltrening
  • Fotball/håndball generelle ballaktiviteter
  • Utprøving av hjelpemidler til daglig bruk og til aktiviteter
  • Friluftsturer
  • Hobbyaktiviteter, kunst og håndtverk
  • Generell utprøving av nye aktiviteter
  • Ridning
  • Sosial trening
Image
bassengaktivitet

Det blir også satt opp foresatte/ledsager samtalegruppe, med ulike tema.
Det blir også satt av tid til å jobbe med skolearbeid. Skolen må derfor involveres i å lage oppgaver barnet bør jobbe med. Vi har også ressurser som kan settes inn her ved behov.   

Det kan være lurt å få med i søknadskjema hva du ønsker å ha mest fokus på. Vi tar kontakt når vi har fått din søknad og du vil også få et tilskrivingsbrev der det bes om ytterligere beskrivelse av funksjon og interesseområder. Dette for å kunne tilrettelegge oppholdet best mulig. 
Foreldre som ledsager barn med funksjonshemming har rett på opplæringspenger. Informasjon om opplæringspenger finnes på https://www.nav.no. 
Det er ingen egenandel verken for barnet eller ledsager når barnet er under 16 år.

Passer for diagnosegruppene: 
Psykisk utviklingshemming
Downs syndrom
Cerebral Parese
Muskelsykdom
Ervervede eller medfødte tilstander

 

For eventuelle spørsmål ta kontakt med Meråker Kurbad på telefon 74812400

Søknadsfrist for opphold Vår: 15. Mars 2020
Søknadsfrist for opphold Høst: 15. Juni 2020
Søknadsfrist for opphold Vinter: 15. Oktober 2020

Søknad fra fastlege sendes til:
Regional Vurderingsenhet for private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge:

Regional Vurderingsenhet HMN
Helse Nord-Trøndelag HF
Postboks 333
7601 Levanger

Søknad skal gå via Norsk Helsenett