Ledig stilling som fysioterapeut 


EKSTERN UTLYSNING 


Fast 100 % stilling som fysioterapeut er ledig fra 1. januar 2021. 

Kvalifikasjoner: 

- Offentlig godkjent fysioterapeut. 

- Relevant erfaring og kompetanse innen spesialisert rehabilitering. 

- Veiledningskompetanse. 

- Personlig egnethet vektlegges. 


Arbeidsoppgaver vil blant annet være: 

- Individuell og gruppebasert fysioterapibehandling. 

- Uterehabilitering.  

- Pasientundervisning. 

- Gruppeveiledning for pasienter/ pårørende. 

- Oppgaver tilknyttet habiliteringstilbudet ved Meråker Kurbad. 

- Arbeid i tverrfaglig team. 

- Veilederansvar for turnuskandidater/ studenter. 

- Bidra til fagutvikling. 


Vi kan tilby: 

- Et godt fagmiljø og samlokalisering med 5 andre fysioterapeuter og 3 ergoterapeuter.  

- Fleksibel arbeidstidsordning. Noe kvelds- og lørdagsarbeid må påregnes. 

- Lønns- og pensjonsordning, forsikring og sosiale bestemmelser er beskrevet i overenskomst. 

- Arbeidsgiver er behjelpelig med å skaffe bolig.  

Arbeidstid pr uke er 37,5 t. 

Arbeidssted for tiden: døgnavdelingen i Meråker. 

Stilling i henhold til gjeldende stillingsinstruks. 

Lønn etter gjeldende tariff. 

Søknadsfrist 31.10.20, kl 15.00. 

Søknaden sendes til kristin.mjosund@meraker-kurbad.no 

Hvis spørsmål, ta kontakt med Kristin Mjøsund, fagleder. tlf. 74 81 24 83