Målgruppen er personer som har hatt hjerneslag eller traumatisk hjerneskade som har et rehabiliteringspotensiale. Tilbudet gis i senfase, dvs tidligst ca 3 måneder etter sykdom/ skade.

Image
Balansetrening