Meråker Kurbad tilbyr gruppeopphold for ungdom og unge voksne med ulike funksjonshemminger. Tilbudet er beregnet på brukere i alderen 16-30 år. Målet med oppholdet er å prøve ut aktiviteter som kan styrke egen helse og livsmestring. Få hjelp til å identifisere mulige aktivitetsarenaer i lokalmiljøet og bidra til kontaktetablering med disse. I tillegg fokuseres det på å bli kjent med andre i samme situasjon. Utveksling av erfaringer, sosialt fellesskap og nye vennskapsbånd er viktige stikkord her. Dette er et helårstilbud og gruppene settes sammen utfra diagnoser og funksjonsnivå. Vi tilstreber at brukere får møte brukere med mye av de samme utfordringene. Max antall brukere pr gruppe er 8 stk. Lengde på opphold er 10 dager. 

Ved behov for hjelp i forflytning og personlig stell vil pleiepersonell være behjelpelig. 

Innhold og aktiviteter:

 • Utprøving av daglige hjelpemidler, og aktivitetshjelpemidler
 • Friluftsturer
 • Hobbyaktiviteter/kunst og håndtverk
 • Ulike sosiale aktiviteter
 • Gruppeveiledning
 • Individuelle samtaler
 • Aktivitetsutprøving (avhengig av årstid) eks på aktiviteter er ridning, svømming, langrenn, alpint, skipigging, sit-ski, skyting, ballspill, skotthyll, friluftsliv
 • Trening i sal
 • Varmebasseng
 • Avspenning 
 • Kostveiledning, måltidsrutiner og planlegging
Image
skipigging

Det må komme fram i søknad hvilken årstid oppholdet ønskes. Spørsmål rundt oppholdet rettes til Meråker Kurbad på tlf: 74812400 / mob: 90630190

Diagnosegrupper oppholdet passer for:
Muskelsykdom
Cerebral Parese
Ryggmargsbrokk
Andre nevrologiske funksjonshemminger
Psykisk utviklingshemming
Downs Syndrom

Søknad må skrives sammen med fastlege og sendes til:

Regional vurderingsenhet for private rehabiliteringsinstitusjoner
i Midt-Norge:

Regional Vurderingsenhet HMN
Helse Nord-Trøndelag HF
Postboks 333
7601 Levanger

Søknad skal gå via Norsk Helsenett