Våre tilbud

Image
i bassenget

Vi tilbyr opphold til denne pasientgruppen på døgnopphold i Meråker og på dagopphold på Stjørdal.Flere

Revmatiske og inflamatoriske sykdommer

Vi har individuelle tilbud og gruppetilbud på døgn i Meråker og på dag på Stjørdal. Vårt tilbud er unikt i Midt Norge. Vårt basseng holder ca 34 grader.Flere

Vi gir individuelle tilbud i gruppe. Døgntilbud i Meråker og dagtilbud på Stjørdal. Døgntilbudet gis som oftest som to 20 dagers opphold.Flere

Vi skreddersyr tilbud til en gruppe. Vi tilbyd årstidsspesifikk aktivitetsutprøving. Vi tilpasser intensiv trening. Vi legger til rette for sosial stimulering, knytte vennskapsbånd.Flere

Pasienter kan komme til oss fra sykehuset eller hjemkommunen. Det kan være ulike diagnoser og tilstander som har medført funksjonstap, og det er behov for rehabilitering.Flere