Coronavirus - forebyggende tiltak

Image
Forbyggende tiltak- coronarvirus
Meråker kurbad tar forhåndsregler når det gjelder smitte av coronaviruset. Vi følger utviklingen fra dag til dag, og følger nasjonale helsemyndigheters anbefalinger.

Vi ber pasienter og ansatte om å ta følgende forhåndsregler:
• Personer som har vært i områder med vedvarende spredning eller i nærkontakt med personer som har fått påvist coronaviruset i løpet av de siste 14 dagene, bes orientere oss om dette før opphold.
• Pasienter med symptomer på influensa, må utsette oppholdet.
• Personer som evt. blir syke mens de er på opphold her, vil bli testet for viruset og vil få nødvendige helsehjelp.

Vi minner om viktigheten av:
• God håndhygiene. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, samt bruk av hånddesinfeksjon
• Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken.

FOR TIDEN ØNSKER VI IKKE BESØKENDE VED MERÅKER KURBAD.