Meråker Kurbad tilbyr gruppeopphold på sommeren for ungdom med nedsatt funksjonsevne, downs syndrom og psykisk utviklingshemming. Er du mellom 16 og 30 år kan du søke deg til dette oppholdet. Antall ungdommer pr gruppe er 8 stk. Oppholdets varighet er 12 dager. Vi gjennomfører to slike opphold i løpet av sommeren. Gruppene blir forsøkt satt sammen utfra funksjonsnivå, alder og interesser.

Målet er å oppleve mestring og økt selvfølelse ved sosiale og fysiske aktiviteter, prøve nye aktiviteter, få nye venner og sosial trening. Vi fokuserer også på trening i hverdagsaktiviteter som å lage mat, vaske og holde orden på klær, personlig hygiene, stå opp og møte opp til rett tid, samt trening på rett bekledning til de ulike aktivitetene. 

For at oppholdet skal ha best mulig overføringsverdi ønsker vi tett samarbeid med hjemkommune.
Søknadsfrist for sommeren 2020 er 15. april 2020

Søknad merkes med Sterkere sammen - ungdom møter ungdom og sendes av fastlege til:
Regional vurderingsenhet for private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt - Norge

Regional Vurderingsenhet HMN
Helse Nord-Trøndelag HF
Postboks 333
7601 Levanger

Søknad skal gå via Norsk Helsenett

Spørsmål vedrørende opphold kan rettes til Meråker Kurbad på  tlf 74812400

Ulike Aktiviteter:

 • Ridning                                                   
 • Landhockey                                               
 • Sykkelturer                                                       
 • Frisbeegolf                                                            
 • Basseng                                                                            
 • Rypetoppen klatrepark                                                       
  Image
  Rypetoppen klatrepark
 • Friluftsturer med fisking, bål og grilling
 • Topptur
 • Skytehall
 • Skotthyll
 • Forming- og hobbyaktiviteter
 • Treningsprogram i sal, balansetrening, 
 • Kjøkkenaktiviteter 
 • Quiz og kortspill 
 • Bingo
 • Ballspill
 • Friidrett
 • Sang og dans
 • Avspenning
 • Filmkveld

 

Image
Sosialt