Ungdom og unge voksne. "Sterkere sammen".

Tilbudet gis i grupper eller som individuelle opphold. Barn under 15 år bør/ skal ha med ledsager.

Det fokuseres på funksjonsvurdering, intensiv trening og utprøving av aktiviteter og aktivitetshjelpemidler, undervisning, veiledning og muligheter i familieliv og utdanning. Målsetting for opphold er ofte å oppnå mestring, og å finne aktuelle aktiviteter som kan utføres i fortsettelsen etter opphold. For noen kan intensiv trening være nødvendig for å oppnå mål som bedre fysisk og psykisk helse.

På sommeren tilbys gruppetilbud for ungdommer med psykiske funksjonshemminger. Tilbudet kalles "Sterkere sammen". Målet er å oppleve mestring og økt selvfølelse ved sosiale og fysiske aktiviteter, prøve nye aktiviteter og få nye venner.

 

Image
Sosialt