Image
Trening

Våre grupper er todelte opphold, med en hjemmeperiode på 2-3 måneder. Hensikten er å følge pasientene i en prosess for å nå langsiktige og kortsiktige mål. En tiltaksplan prøves ut under oppholdet og for hjemmeperioden, før den evalueres. Ny plan legges for den enkelte før siste utskriving.

 

 

 

 

 

 

 

 

Datoer for gruppeopphold i 2021

Grunnet koronasituasjonen vi er i tilbys dessverre ingen gruppeopphold. Vi har imidlertid individuelle opphold for hjerneslag og traumatiske hjerneskader. Oppholdet er fortsatt todelt. Gruppeopphold blir satt opp igjen når situasjonen tilsier det. 

​​​​​​Senfaserehabilitering i gruppe har fokus på mestring av livssituasjon, kommunikasjon, tilpasset intensiv trening og styrking av hverdagsaktiviteter. Innholdet i rehabiliteringen er individuelt tilpasset hver enkelt.