Image
Trening

Våre grupper er todelte opphold, med en hjemmeperiode på 2-3 måneder. Hensikten er å følge pasientene i en prosess for å nå langsiktige og kortsiktige mål. En tiltaksplan prøves ut under oppholdet og for hjemmeperioden, før den evalueres. Ny plan legges for den enkelte før siste utskriving.

Datoer for gruppeopphold høsten 2019:

  • 13.08.2019 - 03.09.2019
  • Del 2: 05.11.2019 - 26.11.2019
  • 15.10.2019 - 05.11.2019
  • Del 2: 28.01.2020 - 18.02.2020
  • 26.11.2019 - 17.12.2019
  • Del 2: 10.03.2020 - 31.03.2020
Senfaserehabilitering i gruppe har fokus på mestring av livssituasjon, kommunikasjon, tilpasset intensiv trening og styrking av hverdagsaktiviteter. Innholdet i rehabiliteringen er individuelt tilpasset hver enkelt.