Dagrehabiliteringstilbudet foregår på Stjørdal, i lokalene til Værnesregionen DMS. 

Læring og mestring av sykdom/ skade eller hverdagsutfordringer er i fokus. Tilbudet er aktuelt for de som har behov for spesialisert rehabilitering med tverrfaglig tilnærming og som er motivert for trening og endringer i livet. 

Vi tilbyr trening, undervisning og veiledning. Vi disponerer varmebasseng, treningssal, undervisningsrom og samtalerom. 

Tilbudet er gruppebasert med oppmøte 2 dager pr uke, over 7,5 uker. Det serveres lunsj.

Pasienten må:

  • kunne delta aktivt i en gruppe, forstå og nyttiggjøre seg informasjon og undervisning.
  • kunne gå korte avstander innendørs med eller uten ganghjelpemiddel.
  • være selvhjulpen i forflytning med rullestol og i hverdagslige gjøremål som spisesituasjon og toalettbesøk.

Transportavstand mellom hjemmet og Stjørdal bør ikke være for stor. 


Planlagte datoer for dagrehabilitering høsten -19.

Behandlingsdager Mandag og Torsdag

22.august - 14.oktober

17.oktober - 09.desember 

12.desember - 20.desember / 02.januar - 10.februar 

 

Behandlingsdager Tirsdag og Fredag

24.september - 15.november 

19.november - 20.desember / 03.januar - 17.januar