Dagrehabiliteringstilbudet foregår på Stjørdal, v/ Helsehuset, adr. Breidablikkveien 3.

Læring og mestring av sykdom/ skade eller hverdagsutfordringer er i fokus. Tilbudet er aktuelt for de som har behov for spesialisert rehabilitering med tverrfaglig tilnærming og som er motivert for trening og endringer i livet. 

Vi tilbyr trening, undervisning og veiledning. Vi disponerer varmebasseng, treningssal, undervisningsrom og samtalerom. 

Tilbudet er gruppebasert med oppmøte 2 dager pr uke, over 7,5 uker. Det serveres lunsj.

Pasienten må:

  • kunne delta aktivt i en gruppe, forstå og nyttiggjøre seg informasjon og undervisning.
  • kunne gå korte avstander innendørs med eller uten ganghjelpemiddel.
  • være selvhjulpen i forflytning med rullestol og i hverdagslige gjøremål som spisesituasjon og toalettbesøk.

Transportavstand mellom hjemmet og Stjørdal bør ikke være for stor. 


Planlagte datoer for dagrehabilitering 2021

11.05.21 - 06.07.21 (Tirsdag og Fredag)

20.05.21 - 08.07.21 (Mandag og Torsdag)

10.08.21 - 01.10.21 (Tirsdag og Fredag)

12.08.21 - 07.10.21 (Mandag og Torsdag)

05.10.21 - 26.11.21 (Tirsdag og Fredag)

07.10.21 - 29.11.21 (Mandag og Torsdag)

30.11.21 - 21.12.21 / 04.01.22 - 28.01.22 (Tirsdag og Fredag)

02.12.21 - 20.12.21 / 03.01.22 - 31.01.22 (Mandag og Torsdag)