Image
gåtur stjørdal

Dagrehabiliteringstilbudet foregår på Stjørdal, Breidablikkveien 3 v/ Helsehuset og Stjørdal legesenter.

Tilbudet er aktuelt for de som har behov for spesialisert rehabilitering med tverrfaglig tilnærming og som er motivert for trening og endringer i livet. Læring og mestring av sykdom/skade eller hverdagsutfordringer er i fokus.

Vi tilbyr individuelt tilpasset trening, undervisning og veiledning. Vi disponerer treningssal, behandlingsrom, undervisningsrom og samtalerom. Tilbudet er gruppebasert med oppmøte 2 dager pr. uke, over 7,5 uker. Det serveres frukt, lunsj, kaffe/te.

Pasienten må:

  • kunne delta aktivt i en gruppe, forstå og nyttiggjøre seg informasjon og undervisning.
  • kunne gå korte avstander innendørs med eller uten ganghjelpemiddel.
  • være selvhjulpen i forflytning med rullestol og i hverdagslige gjøremål som spisesituasjon og toalettbesøk.
  • transportavstand mellom hjemmet og Stjørdal bør ikke være for stor

Diagnoser som kan søke om plass:

  • Hjerneslag og traumatiske hjerneskader
  • Brudd og slitasjeskader i skjelett
  • Andre skader i muskel og skjelettsystem, artrose, hofte -og kneprotese, komplisert osteoporose og bekkenløsning.
  • Reumatiske og inflammatoriske sykdommer
  • Komplekst sykdomsbilde

Søknadsfrist: Ca 14 dager før oppstart.

Målgruppe: Mennesker  fra Stjørdal og omegn. Pasienten søker via sin fastlege eller sykehus. Pasienter som har vært på eller skal til døgnopphold kan søkes overført til dagrehabilitering.

Målsetning: Gjenvinne best mulig fysisk og psykisk funksjonsnivå. Få økt innsikt i egne tanker og vanemønster for å kunne styrke egne ressurser. Bli bevisst på egne valg. Motivasjon til en mer aktiv hverdag. Stimulere til økt fysisk aktivitet. Eller motivere til å finne balanse mellom aktivitet og hvile.

Organisering og innhold: Individuelle samtaler / Individuell trening / Varmebehandling / Fysikalsk behandling / Håndtrening / Trening i sal / Gruppetrening eller etter individuelt treningsprogram / Undervisning / Veiledning. Felles lunsj.

Virkemidler: Hver deltager får et tverrfaglig team, bestående av fysioterapeut, sykepleier og ergoterapeut. Lege kommer 1 gang i løpet av oppholdet. Det tverrfaglige teamet gjennomfører innskriving og følger opp individuelle tilpasninger, kartlegginger og oppfølging med sentrale personer i hjemkommunen. Samarbeidet er sentralt for å sikre best mulig oppfølging etter endt opphold.

Planlagte datoer for dagrehabilitering Høst 2024

06.08.24 - 27.09.24 (Tirsdager og Fredager)
08.08.24 - 30.09.24 (Mandager og Torsdager)
01.10.24 - 22.11.24 (Tirsdager og Fredager)
03.10.24 - 25.11.24 (Mandager og Torsdager)
26.11.24 - 20.12.24 (Tirsdager og Fredager) forts etter jul: 03.01.25 - 31.01.25
28.11.24 - 19.12.24 (Mandager og Torsdager) forts. etter jul: 02.01.25 - 03.02.25