Image
hovedinngang

VELKOMMEN TIL DAGOPPHOLD 
Her er info til deg som har fått tildelt opphold ved Meråker Kurbad avd dagrehabilitering. Oppmøtetid får du tilsendt i velkomstbrevet.  

Info nedenfor er samme informasjon som vi også sender til deg i posten  

FORBEREDELSE OG INFORMASJON: 
Det fokuseres på at du selv må ta aktiv del i din rehabilitering, herunder planlegging og deltagelse. Det er derfor viktig at du på forhånd har tenkt gjennom hva du ønsker å få ut av din egen rehabilitering. Dersom du har et mål du vil nå, så kan du allerede nå tenke gjennom hva det betyr i ditt liv. Dette blir et viktig tema i innskrivningssamtale når du kommer.  

Vi ber om at det ikke benyttes parfymer eller kremer med sterke lukter, da allergikere kan få sterke helsemessige reaksjoner av dette.  

Du er selv ansvarlig for dine verdisaker/ eiendeler, og tap av disse dekkes ikke av Kurbadet.  

OPPHOLDETS LENGDE 
Oppholdets varighet er ca 16 oppmøter. 2 dager i uka. En gruppe går mandag-torsdag og den andre gruppen går tirsdag- fredag.  

LUNSJ 
Vi får levert påsmurte snitter fra Stjørdal sentralkjøkken.  
Dersom du av medisinske grunner har behov for spesiell diett, for eksempel ved påvist allergi eller intoleranse, er det viktig at du har med legeerklæring på dette. Religiøst begrunnede dietter og vegetardietter tilrettelegges ved behov.  

Vi har ikke anledning til å individuelt tilrettelegge for ønskekost, trend-dietter eller FODMAP-dietter. 

UTSTYRSLISTE 
Ta med oppdatert medisinliste og medisiner for hele oppholdet. 
Treningstøy og joggesko. 
Ta gjerne med deg ditt aktivitetshjelpemiddel hvis du har det. Ex: Rullator, staver, krykker. 

EGENANDEL: 
Det betales egenandel ved ankomst. Egenandelen er i tråd med HELFO’s satser. Prisen inkluderer kost, losji, behandlinger og evt. legetilsyn. Fravær/permisjoner vil ikke gi rett til fradrag i prisen.  Egenandelstaket er kroner 3040,-. pr. d.d.  

  • Du trenger ikke søke om frikort. Det registreres automatisk og vil komme i posten til din folkeregistrerte adresse innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.  

  • Du får tilbakebetalt automatisk dersom du har betalt for mye i egenandel.  

  • Egenandel pr dag/ døgn i rehabiliteringsinstitusjon er kroner 156,- pr. d.d  

  • Fritak for egenandel gjelder kun de som er under 16 år, samt yrkesskade.  

Du kan selv følge med på registrerte egenandeler ved å logge inn på «mine egenandeler» på helsenorge.no. Se helsenorge.no/frikort eller du kan ringe 800 43 573 ved spørsmål om ordningen. 

BETALING AV EGENANDEL
Oppholdet kan betales via faktura eller på vipps. VIPPS nr: 550575