Image
tredemøller

TRANSPORT: 
Dersom du av helsemessige grunner ikke kan benytte kollektiv transport til behandlingsstedet, må du kontakte fastlegen din for rekvisisjon til annen transport til innskriving. Videre bestillinger av transport gjør vi. 

Velkommen til oss!  

Meråker Kurbad`s dagrehabilitering avd Stjørdal.