Barn, ungdom og unge voksne. Habilitering

Image
Habilitering - fellesskap

Vi har et eget tilbud til barn, ungdom og unge voksne som er i habiliteringstjenestens målgruppe, fra skolealder og opp til 30 år. Tilbudet gis til unge med fysiske- eller psykiske funksjonsnedsettelser med behov for en tverrfaglig tilnærming. Det kan være relatert til den enkeltes behov (fysisk, sosialt og mentalt), livsfase og utvikling, eller for familiens hverdag.

Tilbudet gis i hovedsak i grupper med individuell tilpasning. Barn under 15 år bør/ skal ha med ledsager.