Image
Bærplukking

Meråker Kurbad har siden 1996 hatt ulike mestringsuker for ungdommer med funksjonsnedsettelser. Vi har hele tiden videreutviklet dette tilbudet. I dag har vi egne temaopphold til barn, ungdom og unge voksne som er i habiliteringstjenestens målgruppe. Aldersspennet er fra skolealder og opp til 30-35 års alder. Tilbudene gis til unge med fysiske- eller psykiske funksjonsnedsettelser med behov for tverrfaglig tilnærming og oppfølging. Det kan være relatert til den enkeltes behov (fysisk, sosialt og mentalt), livsfase og utvikling, eller for familiens hverdag. Klikk deg inn på de enkelte tilbudene for å lese mer og finne det som passer best for deg. Under søknadsprosess står det mer utfyllende info om hvordan du søker, hva som må stå i henvisning og hvor henvisningen skal sendes. Tilbudene gis hovedsak i grupper med individuell tilpasning. Men du kan også søke deg til et individuelt opphold hvis gruppe ikke er noe for deg. Barn under 15 år må ha med seg ledsager.

Habiliteringsgruppene får disponere egen fløy med bespising, rom og fellesstue.