Image
Bærplukking

Meråker Kurbad har siden 1996 hatt ulike mestringsuker for ungdommer med funksjonsnedsettelser. Vi har hele tiden videreutviklet dette tilbudet. I dag har vi egne temaopphold til barn, ungdom og unge voksne som er i habiliteringstjenestens målgruppe. Aldersspennet er fra skolealder og opp til 30-35 års alder. Tilbudene gis til unge med fysiske- eller psykiske funksjonsnedsettelser med behov for tverrfaglig tilnærming og oppfølging. Det kan være relatert til den enkeltes behov (fysisk, sosialt og mentalt), livsfase og utvikling, eller for familiens hverdag. Klikk deg inn på de enkelte tilbudene for å lese mer og finne det som passer best for deg. Under søknadsprosess står det mer utfyllende info om hvordan du søker, hva som må stå i henvisning og hvor henvisningen skal sendes. Tilbudene gis hovedsak i grupper med individuell tilpasning. Men du kan også søke deg til et individuelt opphold hvis gruppe ikke er noe for deg. Barn under 15 år må ha med seg ledsager.

Covid-19 informasjon: Det er gledelig at vi er i gang med habiliteringstilbudene igjen. Vi er fortsatt veldig nøye med hygienen på huset. Habiliteringsgruppene får disponere egen fløy med bespising, rom og fellesstue. Det er også satt inn ekstra hygienetiltak før og etter aktiviteter i basseng og treningssal for alle ved Meråker Kurbad. Vi tar kontakt med alle som har fått plass hos oss. Alle må klareres gjennom en korona sjekkliste.