Det er fastlege som skal sende henvisning om opphold hos oss.

Fastlege skal sende henvisningen elektronisk:

Vi har ikke eget søknadsskjema ifm henvisning til rehabilitering og habilitering. Henvis brukeren elektronisk på samme måte som du oppretter og sender en elektronisk henvisning til øvrige tjenester ved helseforetaket. Henvisningen skal sendes til Regional vurderingsenhet HMN (Helse-Midt Norge RHF) via Norsk helsenett.

Sjekkliste for henvisningen:

 1. Du henviser til rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten, herunder Meråker Kurbad.
 2. Skriv i søknad hvilket temaoppholdet bruker søkes til. 
 3. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt, i førstelinjetjenesten, og hvilken effekt hadde disse?
 4. Brukerens diagnose og generelle funksjonsnivå.
 5. Angi problemstillingen (bakgrunn for henvisning) så konkret som mulig.
 6. Angi brukers konkrete mål for rehabiliteringen (“opptrening/rehabilitering” er for uspesifikt)
 7. Vedlegg evt. epikrise fra siste opphold på rehabiliteringsinstitusjon
 8. Når bruker tidligere har hatt opphold på rehabiliteringsinstitusjon:
 • Hva har lokale oppfølgingsopplegg bestått av?
 • Har det oppstått en ny problemstilling?
 • Har pasienten satt seg nye mål?