Svømmeopplæring

Image
bassengutsikt

Er et tilbud utarbeidet i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF, Habiliteringstjenestene for barn, ungdom og voksne i Midt-Norge, og tverrfaglig habiliteringsteam ved Meråker Kurbad.

LØPENDE INNTAK PÅ OPPHOLD: Søknad kan sendes når som helst i løpet av året. Merk søknad med individuell svømmeopplæring.

SLIK SØKER DU OPPHOLD TIL OSS. TRYKK PÅ LINKEN: Søknadsprosess/henvisning | meraker-kurbad.no

MÅLGRUPPE

  • Barn, ungdom og unge voksne tilknyttet habiliteringstjenesten.

MÅLSETNING

Vanntilvenning og/eller svømmeopplæring ut fra den enkeltes nivå.

Målet med oppholdet er å øke deltagers ferdigheter i basseng. Vi fokuserer på mestring og trygghet i vann. Kursets hovedintensjon er å bidra til økt glede og deltagelse i vannaktiviteter på skolen og fritiden.

ORGANISERING OG INNHOLD

Svømmeopphold kjøres fortløpende og har en varighet på 2 uker med en til en oppfølging i basseng. Det legges også opp til andre innen- og utendørs aktiviteter utfra interesser og årstid. Ved behov settes det opp et reopphold. Alle under 16 år må ha med ledsager, Cerebral parese funksjonsnivå 5 krever ledsager.

VIRKEMIDLER

  • Kartlegging av ferdighet
  • Trening på selvstendighet i garderobe før og etter basseng
  • Masse tid i basseng
  • Selvberging, flyting, etc
  • Vanntilvenning med øving i dykking og kontroll svelg, pust, over /under vann
  • Fremdrift og svømmeteknikk i basseng
  • Leken tilnærming med fokus på mestring, motivasjon og lyst. 

Deltager får et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut/ergoterapeut og sykepleier/vernepleier som gjennomfører innskriving, kartlegger og følger opp sentrale personer i hjemkommune. Samarbeidet er viktig for å sikre best mulig oppfølging etter endt opphold.

Meråker Kurbad er en døgnbemannet institusjon med sykepleiere/vernepleier, på kveld og natt. Vi har idrettspedagog, og flere i fagstaben som har tatt kurs i tilrettelegging av fysisk aktivitet for ulike funksjonsnedsettelser, i regi av Norges Idrettsforbund.

Meråker Kurbad kan være del av en langsiktig plan som fremmer selvstendighet fra et tidlig tidspunkt i livet.
Som progresjon kan deltager søke seg til andre temaopphold vi har ved Meråker kurbad. Medisinsk tilsyn av lege ved behov. Sosionom tilbys også ved behov.