Image
Trening

Våre gruppeopphold for revmatikere er todelte opphold, med en hjemmeperiode på 2-3 måneder. Hensikten er å følge pasientene i en prosess for å nå langsiktige og kortsiktige mål. En tiltaksplan prøves ut under oppholdet og for hjemmeperioden, før den evalueres. Ny plan legges for den enkelte før siste utskriving.

Dato for gruppeopphold for unge med revmatisk sykdom, 18-30 år: 27.september til og med 8. oktober 2021. Del to kommer i starten av 2022.

Vårt gruppetilbud til unge med revmatisk sykdom består av tilpasset trening og aktivitet, trening i basseng, behandling, undervisning, erfaringsutveksling og informasjon.
Aktuelle tema for undervisning kan være fysisk aktivitet, smerte, utmattelse, hverdagsmestring, søvn, kosthold, arbeidsliv, familieplanlegging, økonomi og brukerorganisasjoner. Tilbudet består av to opphold, á 11 dager.


Dato for gruppeopphold for voksne med revmatisk sykdom, > 30 år : Dato kommer snart for første gruppe i 2022.

Vårt gruppetilbud til voksne med revmatisk sykdom består av tilpasset trening og aktivitet, trening i basseng, behandling, undervisning, erfaringsutveksling og informasjon.
Aktuelle tema for undervisning kan være fysisk aktivitet, smerte, utmattelse, hverdagsmestring, søvn, kosthold og brukerorganisasjoner. Tilbudet består av to opphold, del 1 - 21 dager, del 2 - 11 dager.