Image
Trening

Våre revmagrupper er todelte opphold, med en hjemmeperiode på 2-3 måneder. Hensikten er å følge pasientene i en prosess for å nå langsiktige og kortsiktige mål. En tiltaksplan prøves ut under oppholdet og for hjemmeperioden, før den evalueres. Ny plan legges for den enkelte før siste utskriving.

Datoer for gruppeopphold for unge med revmatisk sykdom, 18-30 år:

  • 19.08.2019 - 30.09.2019
  • Del 2: 28.10.2019 - 08.11.2019

Vårt gruppetilbud til unge med revmatisk sykdom består av tilpasset trening og aktivitet, trening i basseng, behandling, undervisning, erfaringsutveksling og informasjon.
Aktuelle tema for undervisning kan være fysisk aktivitet, smerte, utmattelse, hverdagsmestring, søvn, kosthold, arbeidsliv, familieplanlegging, økonomi og brukerorganisasjoner. Tilbudet består av to opphold, á 11 dager.


Datoer for gruppeopphold for voksne med revmatisk sykdom, > 30 år :

  • 09.09.2019 - 30.09.2019
  • Del 2: 02.12.2019 - 13.12.2019
  • 07.10.2019 - 28.10.2019
  • Del 2: 03.02.2020 - 24.02.2020

Vårt gruppetilbud til voksne med revmatisk sykdom består av tilpasset trening og aktivitet, trening i basseng, behandling, undervisning, erfaringsutveksling og informasjon.
Aktuelle tema for undervisning kan være fysisk aktivitet, smerte, utmattelse, hverdagsmestring, søvn, kosthold og brukerorganisasjoner. Tilbudet består av to opphold, á 21 dager.