Image
Trening

Grunnet koronasituasjonen vi er i tilbys dessverre ingen gruppeopphold. Vi har imidlertid individuelle opphold for revmatiske og inflamatoriske sykdommer. Oppholdet er fortsatt todelt. Gruppeopphold blir satt opp igjen når situasjonen tilsier det. 

 

Våre revmagrupper er todelte opphold, med en hjemmeperiode på 2-3 måneder. Hensikten er å følge pasientene i en prosess for å nå langsiktige og kortsiktige mål. En tiltaksplan prøves ut under oppholdet og for hjemmeperioden, før den evalueres. Ny plan legges for den enkelte før siste utskriving.

Dato for gruppeopphold for unge med revmatisk sykdom, 18-30 år:

Dato for opphold kommer når koronasituasjonen tilsier det. 

Vårt gruppetilbud til unge med revmatisk sykdom består av tilpasset trening og aktivitet, trening i basseng, behandling, undervisning, erfaringsutveksling og informasjon.
Aktuelle tema for undervisning kan være fysisk aktivitet, smerte, utmattelse, hverdagsmestring, søvn, kosthold, arbeidsliv, familieplanlegging, økonomi og brukerorganisasjoner. Tilbudet består av to opphold, á 11 dager.


Dato for gruppeopphold for voksne med revmatisk sykdom, > 30 år :

Dato for opphold kommer når koronasituasjonen tilsier det.

Vårt gruppetilbud til voksne med revmatisk sykdom består av tilpasset trening og aktivitet, trening i basseng, behandling, undervisning, erfaringsutveksling og informasjon.
Aktuelle tema for undervisning kan være fysisk aktivitet, smerte, utmattelse, hverdagsmestring, søvn, kosthold og brukerorganisasjoner. Tilbudet består av to opphold, del 1 - 21 dager, del 2 - 11 dager.