Vikar for Sykepleier/Vernepleier 

Image
Meråker Kurbad

Vikar for Sykepleier/vernepleier  

Er du nysgjerrig på hvordan vi arbeider på Meråker Kurbad med rehabilitering og mestring? 
Vi søker etter sykepleiere og vernepleiere som vikarer for å dekke inn langtids- og korttidsfravær. 

Vi har nå ledig vikariat for sykepleiere/vernepleiere i opptil 100% stilling dag/kveld og 53,52% vikariat på natt i opptil ett år fra 01.04.2024.  
 
På Kurbadet jobber vi som helsefaglig personell i tverrfaglige team sammen med fysioterapeuter og ergoterapeuter for ulike pasientgrupper innen slag, ortopedi, revmatisme, barn og unge med utviklingshemming. Hos oss møter du flinke kolleger og pasienter som har et mål om å fungere bedre i hverdagen etter opphold.  
 
Er du utdannet sykepleier eller vernepleier og har lyst på en spennende og utviklende hverdag i et godt faglig miljø, håper vi du skriver til oss! 
 
Kvalifikasjoner: 

 • Offentlig godkjent sykepleier/vernepleier 
 • Samarbeidsevner, evne til fleksibilitet, omstilling og selvstendighet. 

Ansvar og arbeidsoppgaver: 

 • Rehabilitering og habilitering i spesialisert helsetjeneste 
 • Arbeid i tverrfaglig team, delta på teammøter og individuell samtale med pasienter 
 • Helsefaglige oppgaver  
 • Medisinhåndtering 
 • Pasientundervisning 
 • Målrettet miljøarbeid 
 • Uterehabilitering og mestringsfokus 

Vi tilbyr  

 • Treningsfasiliteter 
 • Utviklingsmuligheter 
 • Mulighet for gratis overnatting i arbeidsperioder 
 • Fleksibel arbeidstidsordning 
 • Lønn etter gjeldende tariff 
 • Stilling i henhold til gjeldende stillingsinstruks 

 

Send en kortfattet søknad og CV til Ingeborg.sandvik@meraker-kurbad.no 

Hvis spørsmål, ta kontakt med Ingeborg Sandvik, fagleder pleieavdelingen tlf. 92492750 

Eller Kine Beate Kveen, fagkoordinator habilitering tlf. jobb 99090931