Image
Trening i behandlingsrom

Brudd og slitasjeskader i skjelettet

Meråker Kurbad tilbyr spesialisert rehabilitering til personer som har redusert funksjon etter bruddbehandling og andre skader i muskel og skjelettsystemet, som artroser, komplisert osteoporose og bekkenløsning. Opptrening etter innsatt hofte- og kneproteser. Også tidligere ryggopererte og personer med langvarige ryggplager med og uten nevrologiske utfall. Vi tilbyr individuelle opphold med en varighet på 2-4 uker.   

SØKNADSFRIST:
Løpende inntak for individuelle opphold.

MÅLGRUPPE:
Personer med redusert funksjon etter bruddbehandling og andre skader i muskel og skjelettsystemet, som artroser, hofte- og kneproteser, komplisert osteoporose og bekkenløsning.

MÅLSETNING:

 • Å fungere bedre i dagliglivet og/eller komme tilbake til arbeid
 • Fokus på mestring av livssituasjon, selvstendighet og deltagelse
 • Bedre funksjonsnivå

Egne mål fastsettes individuelt ved innkomstsamtale. For å oppnå best mulig resultat er det viktig at pasienten selv tar aktivt del i sin egen rehabilitering.

ORGANISERING OG INNHOLD:
Inntak individuelle opphold er på mandager hver 3.uke.
Varighet er 2-4 uker på hvert opphold.

VIRKEMIDLER:
Oppholdet vil bestå av aktiviteter individuelt og i gruppe.

 • Tverrfaglig innskriving, evaluering og utskriving
 • Kartlegging, veiledning og individuelle tilpasninger
 • Individuelt tilpasset treningsprogram
 • Utprøving av tekniske hjelpemidler etter behov
 • Bistand til medisinhåndtering, prøvetaking og andre praktiske og medisinske spørsmål etter behov
 • Uterehabilitering med bål-, sanse- og fototurer samt ukentlig utedag. Tilrettelegging etter funksjonsnivå. På vinteren legger vi opp til skitur for de som ønsker.
 • Undervisning i smerte, fatigue, søvn, fysisk aktivitet, hverdagsmestring og kosthold.
 • Andre aktivitetstilbud kan være balansegruppe, aktivitetsløype med koordinering og diverse oppgaveløsninger, stoltrim, spinning og basseng

Hver deltager får et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, sykepleier/vernepleier og helsefagarbeider. Teamet gjennomfører innskriving, kartlegging og individuelle tilpasninger, evaluering og utskriving sammen med pasienten. Vi koordinerer også videre oppfølging med sentrale personer i hjemkommune ved behov.