Image
Balansetrening

Hjerneslag og traumatiske hjerneskader

Meråker Kurbad har avtale med Helse Midt-Norge RHF, og tilbyr gruppeopphold og individuelle opphold for personer som har hatt hjerneslag eller traumatisk hjerneskade.
Tilbudet gis i senfase, dvs. 3 måneder etter sykdom/skade. Behandlingsopplegget er utarbeidet av tverrfaglig team med mange års erfaring innen rehabilitering. Innholdet i rehabiliteringen tilpasses hver enkelt.

NESTE OPPHOLD:
Gruppeopphold pågår kontinuerlig gjennom hele året. Individuelt opphold innvilges fortløpende basert på kapasitet/ledig plass.

SØKNADSFRIST:
Søknader mottas fortløpende og plass tildeles etter ledig kapasitet. Inntaksmøter gjennomføres hver mandag og onsdag.

MÅLGRUPPE:
Personer som har hatt hjerneslag (senfase) eller traumatisk hjerneskade.

MÅLSETNING:

 • Fokus på mestring av livssituasjon, selvstendighet og deltagelse
 • Bedre funksjonsnivå

Egne mål fastsettes individuelt ved innkomstsamtale. For å oppnå best mulig resultat er det viktig at pasienten selv tar aktivt del i sin egen rehabilitering.

ORGANISERING OG INNHOLD:
Gruppeoppholdene er todelt med 2 x 3 ukers varighet og en hjemmeperiode på ca. 3 måneder mellom. Hver enkelt pasient får utarbeidet en egen plan i løpet av oppholdet, som gjennomføres på hjemmearena. I hjemmeperioden følges pasienten opp med telefonsamtale med primærkontakten i teamet. Det er plass til 6 pasienter i hver gruppe.

Et individuelt opphold består av 3 uker rehabilitering med samme tverrfaglige oppfølging som ved gruppeopphold. Også her utarbeides en plan for tiden etter oppholdet, og pasienten følges opp med telefonsamtale ca. 1 måned etter hjemkomst.
Pårørende tilbys telefonsamtale med fagperson i pasientens team.

VIRKEMIDLER:
Oppholdet vil bestå av individuelle aktiviteter og aktiviteter i gruppe.

 • Tverrfaglig innskriving, evaluering og utskriving
 • Kartlegging, veiledning og individuelle tilpasninger
 • Individuelt tilpasset treningsprogram
 • Utprøving av tekniske hjelpemidler etter behov
 • Bistand til medisinhåndtering, prøvetaking og andre praktiske og medisinske spørsmål etter behov
 • Turdag hver onsdag (9.30-12.00), ulike lengder etter funksjonsnivå. På vinteren legger vi opp til skitur for de som ønsker
 • Undervisning i smerte, fatigue, søvn, fysisk aktivitet, hverdagsmestring og kosthold
 • I gruppetilbudet gjennomføres også flere gruppesamtaler med ulike tema
 • Andre aktivitetstilbud kan være balansegruppe, stoltrim, spinning og basseng
 • For å øke trivselsfaktoren organiserer vi ulike aktiviteter både inne- og utendørs, ukedager og helg

Alle pasienter får i løpet av oppholdet konsultasjon med legespesialist. 

Hver enkelt pasient får et fast tverrfaglig team som består av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og helsefagarbeider. Teamet gjennomfører innskriving, kartlegging og individuelle tilpasninger, evaluering og utskriving sammen med pasienten. De koordinerer også videre oppfølging med sentrale personer i hjemkommune. 
I tillegg tilbys logoped, ernæringsfysiolog, sosionom og lege etter behov.