Image
Balansetrening

Målgruppen er personer som har hatt hjerneslag eller traumatisk hjerneskade og som har et rehabiliteringspotensiale. Tilbudet gis i senfase, dvs 3 måneder etter sykdom/ skade. Vi tilbyr todelte opphold i gruppe.

Denne senfaserehabilitering i gruppe har fokus på mestring av livssituasjon, kommunikasjon, tilpasset intensiv trening og styrking av aktiviteter i hverdagen. Innholdet i rehabiliteringen tilpasses hver enkelt.

Pårørende tilbys også samtaler i gruppe eller individuelt.