Image
Trening

Målgruppen for dette tilbudet er personer med et komplekst sykdomsbilde og personer med behov for rehabilitering etter langvarig og/ eller alvorlig sykdom. De kan søkes inn direkte fra sykehus eller fra hjemmet.