Image
Trening

Komplekst sykdomsbilde

Meråker Kurbad har avtale med Helse Midt-Norge RHF. Vi tilbyr individuelle opphold for personer med komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering som følge av langvarig og/eller alvorlig sykdom. Pasienten kan overføres direkte fra sykehus, eller søkes inn fra fastlegen.

NESTE OPPHOLD:
Individuelt opphold innvilges fortløpende basert på kapasitet/ledig plass.

SØKNADSFRIST:
Søknader mottas fortløpende og plass tildeles etter ledig kapasitet. Inntaksmøter gjennomføres hver mandag og onsdag.

MÅLGRUPPE:
Målgruppen er pasienter med komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering som følge av langvarig og/ eller alvorlig sykdom.

MÅLSETNING:

  • Fokus på mestring av livssituasjon, selvstendighet og deltagelse
  • Bedre funksjonsnivå

Egne mål fastsettes individuelt ved innkomstsamtale. For å oppnå best mulig resultat er det viktig at pasienten selv tar aktivt del i sin egen rehabilitering.

ORGANISERING OG INNHOLD:
Vi tilbyr individuelle opphold med en varighet på 3-4 uker. Lengden på oppholdet vurderes av teamet i samråd med pasienten.

VIRKEMIDLER:

Oppholdet vil bestå av et individuelt tilpasset program:

  • Tverrfaglig innskriving, evaluering og utskriving
  • Kartlegging, veiledning og individuelle tilpasninger
  • Individuelt tilpasset treningsprogram
  • Bistand til medisinhåndtering, prøvetaking og andre praktiske og medisinske spørsmål etter behov
  • Turdag hver onsdag (9.30-12.00), ulike lengder etter funksjonsnivå
  • Tilbud om undervisning i smerte, fatigue, søvn, fysisk aktivitet, hverdagsmestring og kosthold
  • Andre aktivitetstilbud kan være balansegruppe, stoltrim, spinning og basseng

Hver enkelt pasient får et fast tverrfaglig team som består av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og helsefagarbeider. Teamet gjennomfører innskriving, kartlegging og individuelle tilpasninger, evaluering og utskriving sammen med pasienten. De koordinerer også videre oppfølging med sentrale personer i hjemkommune. 
I tillegg tilbys ernæringsfysiolog, sosionom og lege etter behov.
Alle pasienter får et kort møte med tilsynslege i løpet av oppholdet. Vi har i tillegg avtale med fysikalsk medisiner fra Sykehuset Levanger.