Image
Voksbehandling for revmatikere

REVMATISKE OG INFLAMATORISKE TILSTANDER

Meråker Kurbad har avtale med Helse Midt-Norge RHF og tilbyr individuelle opphold med samlet inntak, og gruppeopphold for revmatikere. Behandlingsopplegget er utarbeidet av tverrfaglig revmateam med mange års erfaring innen rehabilitering.

NESTE OPPHOLD

Meråker kurbad har fortløpende inntak revmapasienter. Individuelle opphold med samlet inntak starter hver 3. uke. Eget todelt gruppeopphold for yngre revmapasienter, under 30 år, samt todelt gruppeopphold for de over 30 år.

GRUPPEOPPHOLD REVMA UNG (30 år og yngre) 2024:

Del 1: 22.04.24 - 06.05.24

Del 2 etter sommer 2024

GRUPPEOPPHOLD REVMA VOKSEN 2024:

Del 1: 02.04.24 - 22.04.24

Del 2 etter sommer 2024

INDIVIDUELLE OPPHOLD:

Inntak hver 3. uke, samlet inntak.

SØKNADSFRIST: 3 uker før gruppeopphold. Ingen søknadsfrister for individuelle opphold.

MÅLGRUPPE: Nedsatt funksjonsnivå pga Revmatoid Artritt, Spondylartritter, Sjøgrens syndrom og andre sjeldnere revmatiske tilstander. 

MÅLSETNING: 
Overordnet mål for oppholdet er å:
- bedre funksjonsnivå
- bidra til økt mestringsevne, selvstendighet og deltagelse

Målet fastsettes individuelt ved innkomstsamtale. For å oppnå best mulig resultat er det viktig at pasienten selv tar aktivt del i sin egen rehabilitering. Pasientene oppfordres til egentrening i treningssal og basseng som er åpent både kveld og helg.

ORGANISERING OG INNHOLD:
3 gruppeopphold for voksne i året. Gruppeoppholdene er todelt, varighet er 3 uker på hvert opphold. Hjemmeperiode på ca 2 – 3 måneder mellom. Det er plass til 8 deltakere i hvert gruppeopphold.

2 gruppeopphold for unge voksne (30 år og yngre) i året. Gruppeoppholdene er todelt, varighet 11 dager på hvert opphold. Hjemmeperiode på ca 3 måneder. Det er plass til 6 deltakere i hvert gruppeopphold.

Inntak individuelle opphold er på mandager eller tirsdager ca hver 3. uke. Individuelle opphold har en varighet på 3 uker.

 VIRKEMIDLER: 
Oppholdet vil bestå av aktiviteter individuelt og i gruppe.

 • Veiledning, kartlegging, målarbeid og utarbeiding av handlingsplan i forhold til pasientens livssituasjon. Arbeidsrettet tilnærming når det er aktuelt.
 • Individuelt tilpasset treningsprogram
 • Uterehabilitering med ukentlig turdag, daglig utetid og foto-, sanse-, og bålturer. På vinteren legger vi opp til skitur for de som ønsker.
 • Tilbud om daglig trening i varmebasseng.
 • Bløtvevsbehandling og mobilisering ved muskelspenninger og nedsatt bevegelighet etter behov
 • Gåturer og stavgang i nærområdet, blant annet er Kurbadets gapahuk et populært turmål
 • Undervisning i smerter, fatigue, søvn, fysisk aktivitet, hverdagsmestring og kosthold
 • Gruppetrening som puls og styrke, yoga, bevegelsesgruppe, spinning og i varmebasseng
 • For å øke trivselsfaktoren organiserer vi diverse aktiviteter både inne- og utendørs, ukedager og helg.
 • Bistand til medisinhåndtering, prøvetaking og andre praktiske og medisinske spørsmål ved behov.
 • Utprøving av tekniske hjelpemidler etter behov.
 • Varme- og slyngebehandling etter behov.

Alle pasienter får et kort møte med tilsynslege i løpet av oppholdet. Vi har i tillegg avtale  med revmatolog fra St. Olavs Hospital.

Hver pasient får et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, sykepleier/vernepleier og evt ergoterapeut som gjennomfører innskriving og følger opp individuelle tilpasninger, kartlegging og oppfølging. Kartlegging og aktivt arbeid med handlingsplan og mål er sentralt for å sikre best mulig videreføring av tiltak etter endt opphold. Sykepleiere, vernepleier, hjelpepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter har videreutdanning og lang erfaring innen revmatologisk rehabilitering og veiledning. Andre faggrupper som klinisk ernæringsfysiolog og sosionom blir påkoblet ved behov.