Image
Voksbehandling for revmatikere

Vi har tilbud til personer med nedsatt funksjonsnivå som følge av revmatisk og inflammatorisk sykdom som Revmatoid Artritt, Bechterews sykdom, Sjøgrens syndrom og andre mer sjeldne revmatiske sykdommer.

Vi tilbyr både todelte gruppeopphold og individuelle opphold. Gruppeoppholdene er differensiert for unge voksne med revmatisk sykdom (under 30 år) og for voksne med revmatisk sykdom (over 30 år). Se fanen Gruppetilbud for mer informasjon.

Noen vil ha behov for repeterende opphold for å bevare best mulig funksjonsnivå over tid.