Image
Voksbehandling for revmatikere

REVMATISKE OG INFLAMATORISKE TILSTANDER

Meråker Kurbad har avtale med Helse Midt-Norge RHF og tilbyr individuelle opphold og gruppeopphold for revmatikere. Behandlingsopplegget er utarbeidet av tverrfaglig revmateam med mange års erfaring innen rehabilitering.

NESTE OPPHOLD

GRUPPEOPPHOLD REVMA UNG (30 år og yngre) 2023:

04.10.23 – 17.10.23

GRUPPEOPPHOLD REVMA VOKSEN 2023:

Gruppe 1: 02.05.23 – 23.05.23

Gruppe 2: 17.10.23 - 07.11.23

INDIVIDUELLE OPPHOLD:

Inntak hver 3. uke

SØKNADSFRIST: 3 uker før gruppeopphold. Ingen søknadsfrister for individuelle opphold.

MÅLGRUPPE: Nedsatt funksjonsnivå pga Revmatoid Artritt, Spondylartritter, Sjøgrens syndrom og andre sjeldnere revmatiske tilstander. 

MÅLSETNING: 
Overordnet mål for oppholdet er å:
- bedre funksjonsnivå
- forebygge tilbakefall
- bidra til økt mestringsevne, selvstendighet og deltagelse.

Målet fastsettes individuelt ved innkomstsamtale. For å oppnå best mulig resultat er det viktig at pasienten selv tar aktivt del i sin egen rehabilitering. Pasientene oppfordres til egentrening i treningssal og basseng som er åpent både kveld og helg.

ORGANISERING OG INNHOLD:
3 gruppeopphold for voksne i året. Gruppeoppholdene er todelt, varighet er 3 uker på hvert opphold. Hjemmeperiode på ca 2 – 3 måneder mellom. Det er plass til 8 deltakere i hvert gruppeopphold.

2 gruppeopphold for unge voksne (30 år og yngre) i året. Gruppeoppholdene er todelt, varighet 11 dager på hvert opphold. Hjemmeperiode på ca 3 måneder. Det er plass til 6 deltakere i hvert gruppeopphold.

Inntak individuelle opphold er på mandager eller tirsdager ca hver 3. uke. Individuelle opphold har en varighet på 3 uker.

 VIRKEMIDLER: 
Oppholdet vil bestå av aktiviteter individuelt og i gruppe.

 • Individuelt tilpasset treningsprogram
 • Bløtvevsbehandling og mobilisering ved muskelspenninger og nedsatt bevegelighet etter behov
 • Varme- og slyngebehandling etter behov
 • Veiledning, kartlegging, målarbeid og utarbeiding av handlingsplan i forhold til pasientens livssituasjon
 • Utprøving av tekniske hjelpemidler etter behov
 • Bistand til medisinhåndtering, prøvetaking og andre praktiske og medisinske spørsmål.
 • Turdag hver onsdag, ulike lengder etter funksjonsnivå. På vinteren legger vi opp til skitur for de som ønsker.
 • Gåturer og stavgang i nærområdet, blant annet er Kurbadets gapahuk et populært turmål
 • Undervisning i smerter, fatigue, søvn, fysisk aktivitet, hverdagsmestring og kosthold
 • Gruppetrening som puls og styrke, yoga, balansegruppe, stoltrim, spinning, varmebasseng
 • For å øke trivselsfaktoren organiserer vi diverse aktiviteter både inne- og utendørs, ukedager og helg.

Alle pasienter får et kort møte med tilsynslege i løpet av oppholdet. Vi har i tillegg avtale  med revmatolog fra St. Olavs Hospital.

Hver pasient får et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, sykepleier/vernepleier og evt ergoterapeut som gjennomfører innskriving og følger opp individuelle tilpasninger, kartlegging og oppfølging. Kartlegging og aktivt arbeid med handlingsplan og mål er sentralt for å sikre best mulig videreføring av tiltak etter endt opphold. Sykepleiere, vernepleier, hjelpepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter har videreutdanning og lang erfaring innen revmatologisk rehabilitering og veiledning. Andre faggrupper som klinisk ernæringsfysiolog og sosionom blir påkoblet ved behov.