Vi tilbyr tverrfaglig rehabilitering tilpasset den enkeltes behov og målsetting. Læring og mestring av sykdom/ skade, kosthold og hverdagsutfordringer er i fokus. 

Døgnrehabiliteringen foregår i våre lokaler i Meråker. 

Tilbudet består av trening, undervisning og veiledning. Varmebasseng, treningsal, uteareal, undervisningsrom, samtalerom og treningskjøkken disponeres. 

Døgnpasienter kan ha behov for personlig hjelp gjennom hele døgnet. Vi har døgnkontinuerlig sykepleietjeneste.