SAMTYKKEERKLÆRING

 

Helsepersonelloven § 25. Opplysninger til samarbeidende personell.

«Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp».

Image
sol
  • Jeg samtykker i at det kan utveksles nødvendig informasjon og helseopplysninger i forbindelse med mitt tjenestetilbud ved Meråker kurbad. Informasjon kan deles med fastlege, henvisende institusjon og neste tjenestenivå. Jeg er innforstått med retten til å trekke tilbake mitt samtykke helt eller delvis, og at begrensninger i informasjonsflyten kan påvirke tjenestetilbudet.
     
  • Jeg samtykker i at det kan utveksles informasjon og helseopplysninger i forbindelse med mitt tjenestetilbud ved Meråker kurbad til pårørende. Jeg er innforstått med retten til å trekke tilbake mitt samtykke.

Samtykke kan også gis av foresatte som er verge, eller annen person som er verge for pasienten.