Historie: Meråker Sanitetsforening etablerte i 1924 et tuberkulosehjem på Solfeng, som er den eldste av bygningene på Sanitetstunet i Meråker. Det ble senere sykehjemsdrift i bygningen.

I 1953 ble Solfeng Rekreasjonshjem etablert, den gang som det eneste i sitt slag nord for Dovre.

I 1979 ble Meråker Kurbad etablert, i nytt bygg som inneholdt basseng og 54 plasser. Kurbadet ble godkjent som opptreningsinstitusjon gruppe 1.

I 1989 ble det etablert avtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune om ytelse av rehabiliteringstjenester.

Fra 2006 har Kurbadet hatt avtale med Helse Midt-Norge om ytelse av tverrfaglig spesialisert rehabilitering.

I perioden 2022-2023 skal Kurbadet yte 30 døgnplasser og 7 dagplasser. I tillegg ytes ambulante tjenester. Helse Midt-Norge har opsjon på å forlenge avtalen med inntil 2 nye  år.

I 2018 ble det åpnet nytt tilbygg med 8 pasientrom som har universell utforming og plass til ledsager. 2 av rommene er utstyrt med takheis og hev-/ senkbar WC og servant.